Νέο ΔΣ στο ΚΕΕΛΠΝΟ- αντιπρόεδρος ο Αλέξης Μπένος

P Μετά την απομάκρυνση του Αθ. Γιαννόπουλου από τη θέση του Προέδρου στο ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ η ηγεσία του υπουργείου Υγείας διόρισε νέο Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο  και Διοικητικό Συμβούλιο.


Η σύνθεση του Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:


α. Θεόφιλος Ρόζενμπερκ, τακτικό μέλος και πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Αλκιβιάδη Βατόπουλο.


β. Αλέξιος Μπένος, τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Κουτή.


γ. Μαρία Κάντζανου, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Βασίλειο Παπαρίζο.


δ. Ευσταθία Πανατοπούλου, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Αγάπιο Τερζίδη.


 ε. Ουρανία Δαφνή, τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Δήμητρα Καββαθά.


στ. Άγγελος Δοκόπουλος, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια του την Αθηνά Φαραζή.


ζ. Μαρία Μιχάκου, τακτικό μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτριά της την Θεοδώρα Σταύρου.


η. Δημήτριος Κουντουράς τακτικό μέλος-εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Καραϊσκο του Αντωνίου.


θ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος τακτικό μέλος, εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Κουτσόπουλο.