Νέο ωράριο και νέοι μισθοί

Νέο μισθολόγιο και νέες συνθήκες εργασίας για τους νοσοκομειακούς γιατρούς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας και την αναβάθμιση του ΕΣΥ, ανακοίνωσαν οι υπουργοί Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφης και Υγείας Δ. Αβραμόπουλος, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της «Ε».

 

Χθες ανακοινώθηκαν με λεπτομέρειες οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την πρόσφατη σύσκεψη των δύο υπουργών, σχετικά με την προσαρμογή στην Κοινοτική Οδηγία του νέου ωραρίου των νοσοκομειακών γιατρών. Σύμφωνα με την Οδηγία, το ωράριο πρέπει στην παρούσα φάση να διαμορφωθεί σε 56 ώρες για τους ειδικευόμενους και σε 48 ώρες για τους ειδικευμένους γιατρούς, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών από τις εφημερίες.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε:

* Η πρόσληψη 4.500 γιατρών έως το τέλος του 2009, ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή προσαρμογή του νέου ωραρίου.

* Η αναπροσαρμογή του ωραρίου των νοσοκομειακών γιατρών, με τη μείωση κατά μία ώρα του τακτικού πρωινού ωραρίου και την παράλληλη δυνατότητα μίας ημέρας ανάπαυσης μετά την 24ωρη εφημερία αργίας.

* Η επαναπροσαρμογή της φορολογίας των εφημεριών με τον ειδικό φορολογικό συντελεστή.

* Το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης για τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

* Η αναπροσαρμογή του συστήματος οργάνωσης της ιατρικής υπηρεσίας, ώστε να απελευθερωθεί προς τα πάνω η εξέλιξη των γιατρών, διαμέσου του πολυδιευθυντικού συστήματος.

* Η αναπροσαρμογή των σημερινών συνολικών αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το νέο ωράριο εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών τους.

* Η σύναψη ειδικής κλαδικής συμφωνίας μεταξύ του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των νοσοκομειακών γιατρών που εκπροσωπούνται από την ΟΕΝΓΕ, σε εκπλήρωση των προβλεπομένων από την Κοινοτική Οδηγία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας.