Νέοι νόμοι και διατάξεις για τα ναρκωτικά

Πέντε νέες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές πρόκειται να συγκροτήσει άμεσα ο υπουργός Δικαιοσύνης Χ. Καστανίδης προκειμένου να αναμορφωθούν οι ποινικές διατάξεις και η νομοθεσία για τα ναρκωτικά.

Όπως δήλωσε ο υπουργός, οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές θα τροποποιήσουν τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, θα αναμορφώσουν τις διατάξεις για τα ναρκωτικά και τον Σωφρονιστικό Κώδικα, ενώ θα καταρτίσουν ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και την πάταξη του «ξεπλύματος χρήματος». Το έργο των επιτροπών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.