Νέοι όροι για τη λειτουργία ιδιωτικών διαγνωστικών

Της Ελένη Πετροπούλου

Τουλάχιστον το 51% της μετοχικής σύνθεσης των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων θα πρέπει να κατέχουν γιατροί, προκειμένου αυτά να λάβουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), η οποία αναμένεται σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή.

Το περιεχόμενο μάλιστα της τροπολογίας ήταν και το αντικείμενο των χθεσινών διαδοχικών συναντήσεων της υπουργού Υγείας Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και της υφυπουργός Φώφης Γεννηματά με εκπροσώπους ιατρικών συλλόγων και ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Διάταγμα 
Η υπουργός αναφέρθηκε στο προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δύο μόλις ημέρες πριν από τις εκλογές και επέτρεπε να ιδρύονται φορείς παροχής ΠΦΥ, αλλά και παραρτήματά τους ανά την επικράτεια, από κάθε μορφής ιδιωτικές εταιρείες.

Όπως είπε, το καταργηθέν διάταγμα ήταν «απαράδεκτο» και «στην πραγματικότητα άνοιγε διάπλατα την πόρτα για την εμπορευματοποίηση της ΠΦΥ». Σύμφωνα με την υπουργό, το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα «βάζει κανόνες και θα διασφαλίζει ότι πραγματικά η υγεία είναι δημόσιο αγαθό». Αυτή η πρωτοβουλία -σημείωσε η υπουργός- εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια να μπουν κανόνες και μια αποτελεσματική εποπτεία, συνολικά σε όλο το χώρο της υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, στην τροπολογία προβλέπεται ότι Ιδιωτικοί φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), παρέχεται από: Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία, Ιδιωτικά πολυϊατρεία και πολυοδοντιατρεία, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών ΠΦΥ χορηγείται σε: Φυσικά Πρόσωπα ιατρούς ή οδοντιάτρους, Νομικά Πρόσωπα οιασδήποτε μορφής, με την προϋπόθεση ότι αποκλειστικός σκοπός τους είναι η παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ, Αστικούς συνεταιρισμούς ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους.

Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι στα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν:

α. Τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους.

β. Τη νομική μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων πρέπει να ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους.

γ. Τη μορφή προσωπικής εταιρείας του εμπορικού κώδικα, η πλειοψηφία των εταίρων είναι ειδικευμένοι ιατροί ή οδοντίατροι.

δ. Οιαδήποτε άλλη μορφή, πλην των παραπάνω, η πλειοψηφία των μετεχόντων ή του κεφαλαίου τους ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους.

Μια άδεια 
Οι δικαιούχοι δεν επιτρέπεται να κατέχουν πέραν της μίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να συστήσουν παραρτήματα.

Ακόμη, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι και επιστημονικοί διευθυντές των φορέων, είναι αποκλειστικά γιατροί και δεν μπορούν να κατέχουν την ίδια θέση ή να παρέχουν υπηρεσίες οιασδήποτε μορφής σε περισσότερους από δύο φορείς.