Νέος «μαθηματικός τύπος» για τις τιμές των φαρμάκων

Αλλάζει και πάλι ο τρόπος υπολογισμού

Α. Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Αλλάζει και πάλι ο τρόπος υπολογισμού των φαρμάκων με σκοπό το οικονομικό επιτελείο να εξοικονομήσει περί τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, τη στιγμή που οι φαρμακευτικές δαπάνες έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο και κάθε όριο.

Ετσι, ενώ ως σήμερα η τιμή διάθεσης ενός φαρμάκου προσδιοριζόταν από τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τιμών που καταγράφονται στα 14 παλαιότερα κράτη-μέλη της ΕΕ και την Ελβετία και από τη χαμηλότερη τιμή που καταγράφεται στα 10 νέα κράτη-μέλη της ΕΕ, πλέον η τιμή διάθεσης θα καθορίζεται από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών που καταγράφονται στα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Με αυτό το μέτρο, επειδή θα περιλαμβάνεται στον μέσο όρο η τιμή φαρμάκων σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Σλοβακία, όπου είναι πολύ φθηνά, αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η τιμή διάθεσης και άρα εν τέλει και η λιανική τιμή πώλησης φαρμάκων, κάτι που θα έχει όφελος και για τους πολίτες, αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Αδιευκρίνιστο παραμένει εάν θα γίνει αυτόματη ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων που κυκλοφορούν ώστε να μειωθούν και τα παλαιά σκευάσματα του εμπορίου.

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Υγείας, εκτός από την αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης προβλέπεται και σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία στόχο έχει να προωθήσει τον συντονισμό δράσεων για τη μηχανοργάνωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών Υγείας, με σκοπό την εξοικονόμηση δαπανών. Εμφαση θα δοθεί στη διασταύρωση στοιχείων μέσα από την ηλεκτρονική παρακολούθηση τόσο της συνταγογράφησης όσο και της διάθεσης των φαρμάκων, μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και barcodes.

Μόνο το 2009 η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα θα φτάσει τα 9,5 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2,7% του ΑΕΠ, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 1,8%.