ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΩΝ.

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ

    www.nath.gr

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/09/2008

   

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΩΝ

   

    Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 16/22-1-1993/ ΤΒ΄ αναγνωρίζεται το Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Αγ. Δημήτριος» να δίνει ένα χρόνο άσκησης στην Καρδιολογία.

    Σύμφωνα με τo ΦΕΚ 894/30-10-1995 μετατράπηκαν δύο θέσεις ειδικευομένων(μία Ουρολογίας και μία Ακτινοδιαγνωστικής) του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «¶γιος Δημήτριος» σε δύο θέσεις ειδικευομένων γιατρών ειδικότητας Καρδιολογίας στο ίδιο Νοσοκομείο.

    Σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ. 13831/2008 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 926/τ.Β΄ /20-5-2008 συστάθηκε μια θέση Καρδιολογίας στο Γ.Ν.Θ. «¶γιος Δημήτριος».

    Για την εν λόγω ειδικότητα συστάθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω συνολικά τρεις ( 3 ) θέσεις ειδικευομένων ιατρών για Καρδιολογία για ένα χρόνο ειδίκευσης.

    Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων σε πρώτη εφαρμογή και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 13-10-2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. για το Νοσοκομείο «¶γιος Δημήτριος» στη Διεύθυνση Υγείας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 15 Γραφείο 33) ενώπιον επιτροπής, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του κ. Νομάρχη και στην οποία θα συμμετέχουν και δύο (2) από τους ενδιαφερόμενους γιατρούς.

    Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης – πρόσληψης:

    Α) Ιατροί που έχουν τελειώσει 2 χρόνια Παθολογίας με τελική ειδικότητα την Καρδιολογία και εκκρεμεί αίτησή τους για ειδίκευση για Καρδιολογία.

    Β) Ιατροί οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί για μειωμένη ειδίκευση για την τελική ειδικότητα της Καρδιολογίας και εκκρεμεί αίτησή τους και για μειωμένο κ για πλήρες χρόνο ειδίκευσης στην Καρδιολογία.

    Ο Ιατρός που θα κληρωθεί χάνει το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτησή του ενώ το διατηρεί εφ΄ όσον δεν αναδειχθεί υποψήφιος από την εν λόγω κλήρωση

    Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για κάλυψη θέσης διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με τη σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση, ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στην νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση .

    Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 29-10-08 έως 10-10-08 (δέκα εργάσιμες ημέρες). Οι Διευθύνσεις και τα τμήματα Υγείας παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους, στα Κέντρα Υγείας και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της αρμοδιότητας τους καθώς και στην ανακοίνωση τους στον τοπικό τύπο.