Νόμος 4965/2022, Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους – Τροποποίηση του αριθμού των εκλεκτόρων στους Ιατρικούς Συλλόγους που αριθμούν περισσότερα από 3000 μέλη