Νομοσχέδιο για μαθητές με ειδικές ανάγκες

Κατοχυρώνεται θεσμικά η υποχρεωτική «ξεχωριστή» εκπαίδευση των παιδιών
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΝΥΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

ΕURΟΚΙΝΙSSΙ

Υ ποχρεωτική ειδική αγωγή θεσπίζεται από το υπουργείο Παιδείας με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει συνολικά τη φιλοσοφία της εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες (μαθησιακά και κινητικά προβλήματα). Ο υπουργός Παιδείας κ. Ευρ.Στυλιανίδης παρουσιάζει σήμερα το πρωί τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου κατά την τελετή εγκαινίων συγκροτήματος ειδικών σχολείων στην περιοχή Αιγάλεω. Το νέο νομοσχέδιο θα αποτελέσει μία από τις επόμενες νομοθετικές κινήσεις του.

Οπως είναι γνωστό, ο νέος νόμος για την ειδική αγωγή που είχε αναγγελθεί από το υπουργείο Παιδείας έχει καθυστερήσει επί σειρά ετών, με αποτέλεσμα δεκάδες μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να παρακολουθούν μαθήματα σε σχολεία χωρίς επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και χωρίς τις απαραίτητες υποδομές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες που διαφοροποιούν το περιεχόμενό του από τα προηγούμενα κείμενα που είχαν καταρτιστεί:

▅ Κατοχυρώνεται θεσμικά, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η υποχρεωτική ειδική εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο η ειδική εκπαίδευση θα αντιμετωπίζεται πλέον νομοθετικά, όπως και η γενική εκπαίδευση των παιδιών. Ως σήμερα αποτελούσε επιλογή των γονέων ή κηδεμόνων των παιδιών με ειδικές ανάγκες το αν θα τα στείλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σχολείων ειδικής αγωγής ή όχι. Με τον νέο νόμο η ειδική αγωγή γίνεται ισότιμη με τη γενική και οι οικογένειες των παιδιών θα είναι υποχρεωμένες να εγγράψουν τα παιδιά τους στην αντίστοιχη βαθμίδα της εκπαίδευσης όπου ανήκουν, δίνοντάς τους βέβαια ένα λογικό περιθώριο χρόνου. Στην αντίθετη περίπτωση θα διώκονται από τον νόμο.

▅ Αλλάζει το σύστημα πρόσληψης των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν στα σχολεία ειδικής αγωγής. Συστήνεται κλάδος εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και πίνακας από τον οποίο θα γίνονται στο μέλλον οι προσλήψεις τους, όπως ισχύει και με τους εκπαιδευτικούς των γενικών σχολείων. Ως σήμερα δεν υπήρχε συγκεκριμένο πλαίσιο όσον αφορά τη μοριοδότηση των προσόντων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα σχολεία να καλύπτονται από εκπαιδευτικούς του ενιαίου πίνακα προσλήψεων εκπαιδευτικών. Το επόμενο βήμα του υπουργείου Παιδείας θα είναι η θεσμοθέτηση των προϋποθέσεων πρόσληψής τους.

▅ Επανιδρύονται με περισσότερες αρμοδιότητες τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), τα οποία και αποτελούν τις μονάδες διάγνωσης της ανάγκης ειδικής αγωγής και επιλογής της κατάλληλης σχολικής βαθμίδας για τα παιδιά που έχουν την εκπαιδευτική υποστήριξή τους. Σήμερα λειτουργούν 80 ΚΔΑΥ σε ολόκληρη τη χώρα στα οποία και εισηγούνται την εισαγωγή παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα ειδικής αγωγής. Στόχος θα είναι η συνεκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και η εισαγωγή όσο περισσότερων γίνεται στα γενικά σχολεία, όπου θα αντιμετωπίζονται είτε με παράλληλη στήριξη (τα ειδικά τμήματα ένταξης που ήδη λειτουργούν) είτε με προσωπική στήριξη από τους εκπαιδευτικούς. Το υπουργείο επεξεργάζεται διαφορετικό μοντέλο στελέχωσης και λειτουργίας των ΚΔΑΥ.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή θα αυξηθούν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με στόχο την πλήρη στήριξη και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη χώρα μας.