Νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια υγεία

Την ελεύθερη επιλογή οικογενειακού γιατρού και την καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας πληρωμών προβλέπει το νομοσχέδιο για την Οργάνωση και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο δόθηκε χθες στους κοινωνικούς φορείς για δημόσια διαβούλευση. Το χρονοδιάγραμμα πλήρους εφαρμογής του νέου συστήματος, με τη συμμετοχή όχι μόνο δημοσίων φορέων αλλά και ιδιωτικών, έχει ορίζοντα μεταβατικής περιόδου πέντε ετών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα δημιουργηθούν δύο Δίκτυα ΠΦΥ (Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), το δημόσιο (Κέντρα Υγείας κ.λπ.) και το ιδιωτικό (ιδιωτικά ιατρεία, οδοντιατρεία κ.λπ.). Οι εντασσόμενοι στο Εθνικό Δίκτυο ΠΦΥ ιδιωτικοί φορείς υποχρεούνται να πιστοποιηθούν ως προς την επάρκεια και ποιότητα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης. Το σχέδιο προβλέπει την άμεση εφαρμογή του συστήματος στον ΟΠΑΔ, που αφορά περίπου 1,7 εκατ. ασφαλισμένους του Δημοσίου.