Νομοσχέδιο Ψυχικής Υγείας

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που βρίσκεται προς συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (κλικ εδώ), εκτός των διατάξεων για την ψυχική υγεία, περιέχει σημαντικές διατάξεις που αφορούν στο ΕΣΥ και τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.

Φαίνεται λοιπόν πως με την ψήφιση του νομοσχεδίου επίκειται η λήξη της εκκρεμότητας με τις πολλαπλές εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ήδη στο νομοσχέδιο τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες στους γιατρούς της ΠΦΥ προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΣΥ ως Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης, ενώ έχει ανοίξει ανάλογο ζήτημα για τους Πανεπιστημιακούς γιατρούς.

Με το άρθρο 29 δίνεται η δυνατότητα σε γιατρούς που υπηρετούν περισσότερα από 5 χρόνια σε άγονες περιοχές να μετατίθενται υποχρεωτικά σε Νοσοκομείο της επιλογής τους, στο οποίο υπάρχει κενή οργανική θέση, διατηρώντας το βαθμό που κατείχαν.

Τέλος, στο άρθρο 55 ρυθμίζονται τα θέματα της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ιατρικών Συλλόγων της χώρας με τον ΠΙΣ, ώστε να υπάρχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα όλων των γιατρών της χώρας, των συνθηκών εργασίας τους και της επικοινωνίας του ΠΙΣ με άλλους εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους, ώστε να παρέχονται πιστοποιητικά ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Την Τρίτη καλούνται σε ακρόαση στη Βουλή οι κοινωνικοί φορείς, ανάμεσα στους οποίους η ΟΕΝΓΕ, η οποία μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν πρόκαμε να συζητήσει το νομοσχέδιο και να διαμορφώσει άποψη, ενώ το προεδρείο της ΟΕΝΓΕ όρισε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την Τετάρτη, δηλαδή μια μέρα μετά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή!

Προφανώς σκέφτηκαν πως αφού θα επαναλάβουν στη Βουλή την πάγια τρισύλλαβη θέση «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ», δε χρειάζεται να λάβουν και την άποψη του Συμβουλίου..