Νομοσχέδιο-σοκ για συντάξεις Δημοσίου

 

Τι θα ισχύσει από 1-1-09 για στρατιωτικούς, αστυνομικούς

Το δεύτερο στάδιο της αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος, που προβλέπει ριζικές αλλαγές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών, προγραμματίζει ήδη η κυβέρνηση. Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και θα περιλαμβάνει 4 αλλαγές ιδιαίτερα επώδυνες για 440.000 πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και 155.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες.

Oι αλλαγές αυτές θα είναι:

Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, εφόσον αυτή επιβληθεί από την επικείμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εάν η χώρα μας καταδικαστεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για μη συμμόρφωση με την αρχή της ισότητας ως προς τους όρους συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών δημοσίων υπαλλήλων, τότε η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να προχωρήσει στην εξίσωση των ορίων ηλικίας των δύο φύλων προς τα πάνω. Από μια τέτοια εξέλιξη θα ζημιωθούν χιλιάδες εργαζόμενες γυναίκες, πολλές από τις οποίες, μάλιστα, είναι μητέρες ανήλικων παιδιών, καθώς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξηθούν γι’ αυτές κατά 5 έως και 15 έτη.

H θέσπιση αντικινήτρων για την πρόωρη συνταξιοδότηση. Θα προβλέπεται αύξηση από το 4,5% στο 8% του ποσοστού κατά το οποίο μειώνεται η σύνταξη για κάθε έτος πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας που θα βγαίνει κάποιος νωρίτερα στη σύνταξη. Αν, για παράδειγμα, κάποιος δημόσιος υπάλληλος βγει στη σύνταξη δύο χρόνια νωρίτερα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, τότε η μείωση της σύνταξής του σε σχέση με το ποσό της πλήρους σύνταξης θα φθάσει το 16% (8% για κάθε έτος), από 8,8% (4,5% για κάθε έτος) που προβλέπεται με το ισχύον σήμερα καθεστώς.

Η σημαντική αύξηση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής στην ενεργό υπηρεσία για τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς και τους πυροσβέστες. Με την ισχύουσα σήμερα συνταξιοδοτική νομοθεσία, είκοσι πέντε χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας (από τα οποία τα δεκαπέντε πρέπει να αποτελούν πραγματική και όχι πλασματική υπηρεσία) αρκούν για να λάβει σύνταξη σήμερα ένας μόνιμος στρατιωτικός ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Σύνταξη μπορεί να πάρει και με 15-17,5 έτη υπηρεσίας μια μητέρα στρατιωτικός, χωρίς να προβλέπεται όριο ηλικίας. Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να αυξηθούν τα έτη υποχρεωτικής παραμονής στην ενεργό υπηρεσία που απαιτούνται να συμπληρωθούν από τους ενστόλους για τη συνταξιοδότηση. Εξετάζεται, επίσης, να τεθούν όρια ηλικίας στα 60 ή στα 65 έτη.

Η περαιτέρω μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης κάτω από το 70% που προβλέπει ο νόμος Ρέππα, για όσους δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους συνταξιοδοτηθούν από την 1η-1-2018 ή από την 1η-1-2019 και μετά!

Ταυτόχρονα με την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων θα καταργηθεί η διάταξη που προβλέπει υποχρεωτική συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων στην ηλικία των 60 ετών, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 35 έτη υπηρεσίας, καθώς θα δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους που συμπληρώνουν τα όρια αυτά να παραμένουν μέχρι και 5 ακόμη έτη στην εργασία, εφόσον το επιθυμούν. Θα μπορούν, δηλαδή, να συνταξιοδοτούνται στο 65ο έτος ηλικίας.

Ολες οι παραπάνω αλλαγές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου θα περιληφθούν σε νομοσχέδιο που θα προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή το φθινόπωρο.

Προκειμένου, εξάλλου, οι δημόσιοι υπάλληλοι να δεχθούν τις επώδυνες ρυθμίσεις που προβλέπει γι’ αυτούς η σχεδιαζόμενη αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, η κυβέρνηση σχεδιάζει να θέσει ταυτόχρονα σε εφαρμογή ρυθμίσεις που θα οδηγούν σταδιακά σε ένα νέο ενιαίο μισθολόγιο για όλο το στενό δημόσιο τομέα. Οι ρυθμίσεις αυτές θα προβλέπουν τη σταδιακή ενσωμάτωση επιδομάτων στους βασικούς μισθούς, ώστε να αυξηθεί σημαντικά το ύψος των αποδοχών που θα θεωρούνται συντάξιμες. Το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση των συντάξεων σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αντισταθμιστούν ή ακόμη και να υπερκαλυφθούν οι απώλειες από τη μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης, τις οποίες, ούτως ή άλλως, θα προκαλέσει η εφαρμογή του νόμου Ρέππα.

Πληροφορίες του ΕΤ αναφέρουν, επίσης, ότι εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο, ειδικά για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους στρατιωτικούς, να αναβληθεί για ένα εξάμηνο ή για ένα ολόκληρο έτος η εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου Ρέππα που προβλέπουν σταδιακή μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης από το 80% στο 70% και υπολογισμό των συντάξεων με βάση το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών της τελευταίας 5ετίας. Εάν συμβεί αυτό, τότε οι εν λόγω ρυθμίσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από 1-7-2008 ή από 1-1-2009.