Νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα που αφορούν στους γιατρούς ΕΣΥ εισάγονται στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση

p style=”margin: 0cm 0cm 4pt”>Σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα που αφορούν στους γιατρούς ΕΣΥ εισάγονται στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση με τη μορφή υπουργικών τροπολογιών.

Οι ρυθμίσεις θα κατατεθούν αύριο και αφορούν:

1.- Παράταση θητείας των επικουρικών γιατρών μέχρι τέλους του 2015

2.- Αυξάνεται από τα 45 στα 50 έτη το όριο ηλικίας για κατάληψη θέσης επιμελητή Β στο ΕΣΥ

3.- Επαναφέρεται το 9% στις πρόσθετες εφημερίες στο επίπεδο της ΔΥΠΕ.

4.- Ρυθμίζεται νομοθετικά το ζήτημα της παράτασης θητείας των ειδικευομένων μετά τη λήξη της σύμβασής τους.

 

ΔΒ