Νοσοκομεία: Κινητοποιήσεις λόγω περικοπής εφημεριών

Κινητοποιήσεις ξεκινούν οι νοσοκομειακοί γιατροί της χώρας, αντιδρώντας σε εγκυκλίους των υπουργείων Οικονομίας και Υγείας, που χαρακτηρίζουν τις δαπάνες των εφημεριών ως ελαστικές και ζητούν περικοπές της τάξης του 10% για τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους και περικοπές της τάξης του 20% για το επόμενο τετράμηνο.

Ειδικά στην εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας σημειώνεται πως τα νοσοκομεία πρέπει να διαχειρίζονται με φειδώ τα εγκεκριμένα κονδύλια εφημεριών και να επανεξετάσουν «τα προγράμματα εφημεριών βάσει αυστηρώς πραγματικών αναγκών.

Το ποσό των εφημεριών που υπολείπεται, θα κατανεμηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εξαιτίας περιορισμένης δυνατότητας επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό».