Νοσοκομείο Λευκάδας- Λουκέτο στην Καρδιολογική Κλινική και ραγδαία επιστροφή στη μνημονιακή περίοδο

Τη μνημονιακή περίοδο 2010-15 το ΓΝ Λευκάδας είχε καταλήξει να στελεχώνεται με 19 ειδικευμένους γιατρούς, με αποτέλεσμα Κλινικές και Τμήματα να αναστέλλουν τη λειτουργία τους και να κλείνουν λόγω έλλειψης γιατρών.

Από το 2015 άρχισε σταδιακή ανάκαμψη και τον Ιούνιο του 2019 η στελέχωση του Νοσοκομείου είχε φτάσει τους 42 ειδικευμένους γιατρούς. Τώρα δυστυχώς επιστέφει σταδιακά στις παλιές μαύρες εποχές. Η ανάληψη της διακυβέρνησης της χωράς από τους «άριστους» και η επιστροφή στη κανονικότητα  για το Γ.Ν. Λευκάδας  και τον πληθυσμό της περιοχής σημαίνει επιστροφή στη μαύρη μνημονική περίοδο, όπως το 2012 που  έκλεισε και η Καρδιολογική Κλινική λόγω έλλειψης Καρδιολόγων.

Από τον Αύγουστο του 2016 άρχισαν να μπαίνουν οι βάσεις για την επαναλειτουργία της κλινικής, ξεκινώντας με την πρόσληψη επικουρικού γιατρού, ώστε να καλυφθούν οι άμεσες και επείγουσες ανάγκες. Την περίοδο εκείνη προκηρύχθηκαν και δυο μόνιμες θέσεις ( Επιμ. Α και Επιμ. Β). Έτσι, με την ολοκλήρωση των προλήψεων  και τη μετάθεση ενός Διευθυντή Καρδιολόγου, το ΓΝ Λευκάδας τον Νοέμβριο του2018 είχε πλέον 4 Καρδιολόγους και η τότε διοίκηση του Νοσοκομείου σε συνεργασία με την 6η  ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας αποφάσισαν την επαναλειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής.

Ταυτόχρονα η εφημεριακή κάλυψη ήταν πλήρης και διαρκής. Επίσης αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε  η εκπαίδευση Νοσηλευτριών στη Μονάδα Εμφραγμάτων του ΓΝ Πρέβεζας.

Τον Μάιο του 2016 με τη μεταφορά στο Νέο Νοσοκομείο έγινε και πρόσληψη 10 Νοσηλευτριών, ώστε εκτός της εφημεριακής κάλυψης και της λειτουργίας της Κλινικής, να μπουν σε λειτουργία και οι δυο κλίνες εμφραγμάτων της Μονάδας.
Ο σχεδιασμός υλοποιούνταν και κάλυπτε τις ανάγκες του νησιού και της ευρύτερης περιοχής μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020.

Τότε άρχισαν οι αποχωρήσεις γιατρών.

Πρώτα του επικουρικού, του οποίου η θέση δεν επαναπροκηρύχθηκε λόγω έλλειψης κονδυλίων. Συνεχίστηκε με την απόσπαση  του Επιμ. Α στο ΓΝ Πρέβεζας και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 με την παραίτηση του Επ. Β΄.

Αποτέλεσμα: το λουκέτο στην Καρδιολογική Κλινική του ΓΝ Λευκάδας και η επιστροφή εκ νέου στο μαύρο παρελθόν.
 
ΥΓ. Από 1/1/2020 στο Νοσοκομείο δεν υπάρχει ούτε οφθαλμίατρος, καθώς ο μέχρι τότε ένας και μοναδικός συνταξιοδοτήθηκε…

Ygeianet