ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ: επτρέπουν σε επικουρικό γιατρό να ασκεί ιδιωτικό έργο

p style=”margin: 0cm 0cm 0pt”>Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Λέσβου κ. Μουζάλας Βασ. έχει φοιτήσει στην ΑΣΟΕ και κανείς δεν απαιτεί να γνωρίζει την ιατρική νομοθεσία, αν και θα μπορούσε να μελετήσει τουλάχιστον το νόμο 1397/83, ώστε να κατέχει στοιχειώδεις γνώσεις για τον τρόπο που δομήθηκε το ΕΣΥ. Θα μπορούσε ακόμη να ζητά τη γνώμη νομικού σε συγκεκριμένα  ζητήματα, ώστε να αποφεύγονται λανθασμένες αποφάσεις, όπως αυτή που έλαβε το ΔΣ υπό την προεδρία του στις 17/11/2014 (κλικ εδώ).

Στο 54ο θέμα της εν λόγω συνεδρίασης το ΔΣ αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα σε επικουρικό γιατρό να ασκεί ιδιωτικό έργο και μάλιστα συναφές με το έργο για το οποίο προσλήφθηκε, επικαλούμενο τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Προφανώς αγνοούν ότι ο νόμος 1397/83 στο άρθρο 23 αναφέρει ρητά πως οι γιατροί ΕΣΥ απαγορεύεται να ασκούν την ιατρική ως ελεύθερο επάγγελμα ή να ασκούν οιοδήποτε άλλο επάγγελμα εκτός από συγγραφικό και καλλιτεχνικό.

Ας επανεξετάσουν λοιπόν στο ΔΣ την εν λόγω απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ΕΣΥ ισχύουν όσα προβλέπει το ιατρικό δίκαιο και μόνο όταν υφίσταται κενό νόμου ενεργοποιούνται διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Ygeianet