ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: παραιτήθηκε σύσσωμο το Επιστημονικό Συμβούλιο

div style=”margin: 0cm 0cm 3pt”>ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
 
Προς     
Διοικήτρια
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Διοικητή και Υποδιοικητή 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Υπουργείο Υγείας
 
Κοινοποίηση:
ΕΙΝΔΥΜ
Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης
 
Πτολεμαδα, 19-12-2011
 
Θέμα: «περί της λειτουργίας της Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειου»
 
Με δεδομένη την οριακή στελέχωση των κλινικών του Νοσοκομείου μας σε ιατρικό προσωπικό, ήταν ζήτημα χρόνου ταυτόχρονες αρνητικές συγκυρίες να οδηγήσουν σε λειτουργικά αδιέξοδα.
Παράλληλα, η εφαρμογή του θεσμού του επικουρικού γιατρού υπό την ανελαστική θεώρηση της μνημονιακής πολιτικής, αντί να επιλύει τέτοιου είδους επείγοντα λειτουργικά αδιέξοδα, υποκατέστησε την κάλυψη πάγιων αναγκών σε ιατρικό προσωπικό και πήρε μορφή τακτικών προσλήψεων βραχείας διάρκειας, που στην ουσία ανακυκλώνουν τα αδιέξοδα της υποστελέχωσης.
Δυστυχώς, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα η Παθολογική Κλινική βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργικού αδιεξόδου, με κορύφωση το τελευταίο εικοσαήμερο. Το ταυτόχρονο ατυχές στην υγεία των συναδέλφων συμβάν, οδήγησε στην πλήρη απουσία ειδικευμένων παθολόγων, με επακόλουθο το ενδεχόμενο της αναστολής της λειτουργίας της Παθολογικής κλινικής, αλλά και της ανεπαρκούς κάλυψης των έκτακτων περιστατικών. Παρόλο που η Διοικήτρια του Νοσοκομείου μας κατέβαλλε και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στις σαφώς οριοθετημένες αρμοδιότητες που ο νόμος της επιτρέπει, για την έστω προσωρινή επίλυση του λειτουργικού και άκρως επικίνδυνου για τη δημόσια υγεία της περιοχής μας, αδιεξόδου, με την μετακίνηση ιατρικού προσωπικού από όμορα νοσοκομεία, αυτό κατέστη αδύνατο λόγω της επίσης οριακής στελέχωσης των εκεί παθολογικών τμημάτων.      
Η αντιμετώπιση της ενδεχόμενης αναστολής λειτουργίας της Παθολογικής κλινικής, επαφείεται στην πολιτική βούληση των διοικούντων την 3η Υ.ΠΕ. και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, ως καθ` ύλην αρμοδίων να άρουν τα λειτουργικά αδιέξοδα των υπουργικών αποφάσεων.  Η άμεση λύση στο πρόβλημα που ανέκυψε, βρίσκεται στα χέρια του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ, και κατ` επέκταση και του Υπουργού Υγείας και προσδιορίζεται στην εφαρμογή της δυνατότητας έκτακτης προκήρυξης θέσεων επικουρικών γιατρών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ή / και στην μετακίνηση θέσεων επικουρικών από νοσοκομεία με μικρότερες ανάγκες σε εκείνα που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης του Συστήματος Υγείας στις περιοχές κάλυψής τους.
Να διευκρινισθεί ότι η πρότασή μας αφορά σε προσωρινή αντιμετώπιση των λειτουργικών αδιεξόδων και ότι τα λειτουργικά αδιέξοδα της υπο- ή της οριακής στελέχωσης απαιτούν μόνιμες λύσεις που προσδιορίζονται στην πρόσληψη μόνιμου ειδικευμένου προσωπικού.
Εκτός και αν, ο κυβερνητικός στόχος είναι ή αναστολή της λειτουργίας κλινικών ή και ολόκληρων νοσοκομειακών μονάδων, μέσω της δημιουργίας, της ανάδειξης και μεγιστοποίησης των προβλημάτων στελέχωσης, αποδοτικότητας κτλ των μονάδων αυτών.
Υπό τις επικρατούσες στο Νοσοκομείο μας συνθήκες υποβάθμισης και ανασφαλούς λειτουργίας, γεννάται το εύλογο ερώτημα, του κατά πόσο είναι χρήσιμη η ύπαρξη και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου, αποκλειστικό αντικείμενο του οποίου είναι η ασφαλής από επιστημονικής άποψης λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και όχι ο διοικητικός διακοσμητικός ρόλος, με τον οποίο επιφορτίσθηκε, για να δίνει την ψευδαίσθηση δημοκρατικής λειτουργίας .
 Για τους ανωτέρω λόγους υποβάλλουμε την παραίτησή μας ομόφωνα από μέλη του επιστημονικού συμβουλίου.