Νοσοκομείο Ρίο: γιατρός ΕΣΥ ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου

p>

Στις 22/2/2010 έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Π. με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα. Μετά από μυστική ψηφοφορία για τις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου εκλέχθηκαν οι παρακάτω:

Πρόεδρος

Κατσακούλης Ευάγγελος, Διευθυντής ΕΣΥ

Αντιπρόεδρος

Τσολάκης Ιωάννης, Καθηγητής Χειρουργικής