Ο Α. Λοβέρδος παραχαράσσει ακόμη και δικές του Υπουργικές Αποφάσεις!

div style=”text-align: left; margin: 0cm 0cm 3pt” align=”left”> 

Ο Α. Λοβέρδος δεν λογαριάζει τίποτα προκειμένου να εξυπηρετήσει ρουσφέτια, φτάνοντας να παραχαράσσει ακόμη και δικές του Υπουργικές Αποφάσεις, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτουμε στη συνέχεια.
Στις 16/12/2011 εκδίδει Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδικασία κατάταξης και αξιολόγησης ιατρών που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Αντιπαρερχόμαστε την ουσία της συγκεκριμένης απόφασης, με την οποία εισάγει στα Νοσοκομεία ΕΣΥ γιατρούς ΙΚΑ που διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία Μένουμε στα τυπικά προσόντα που περιγράφει η συγκεκριμένη Υπ. Απόφαση, της οποίας μπορείτε να δείτε ένα γνήσιο πρωτότυπο κάνοντας κλικ εδώ.
Λέει η Υπ. Απόφαση ότι οι γιατροί αυτοί κατατάσσονται «ανάλογα με τα χρόνια της συνολικής τους προϋπηρεσίας στο φορέα προέλευσης».

Η εν λόγω Απόφαση αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Κάνοντας κλικ εδώ βλέπετε το ΦΕΚ 2903 Β΄ στο οποίο δημοσιεύθηκε. Αν πάτε στο ΦΕΚ και στο ίδιο ακριβώς σημείο που περιγράφονται τα τυπικά προσόντα θα διαπιστώσετε με έκλπληξη πως έχει αλλάξει η διατύπωση και αναφέρει πως κατατάσσονται «ανάλογα με τα χρόνια συνολικής τους προϋπηρεσίας από τη λήψη ειδικότητας».
Είναι προφανές πως ο Α. Λοβέρδος παραχαράσσει ακόμη και δική του Υπ. Απόφαση προκειμένου να δώσει πλασματικά χρόνια σε γιατρούς του ΙΚΑ, ώστε ορισμένοι εξ αυτών να καταλάβουν βαθμολογικά θέσεις Διευθυντών.
 
Η ΟΕΝΓΕ στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσφύγει δικαστικά προκειμένου να ακυρώσει την απόφαση αυτή κυρίως για λόγους ουσίας, αλλά και για την άθλια μεθόδευση παραχάραξης.
Όσοι Διοικητές διακατέχονται από πρεμούρα να συντάξουν διαπιστωτικές πράξεις απονομής βαθμών στους γιατρούς ΙΚΑ καλό είναι να συγκρατηθούν, διότι αλλιώς θα βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.
 
Δημήτρης Βαρνάβας