Ο διακοσμητικός υφυπουργός κ. Βαρτζόπουλος και οι αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

div>Ο κ. Βαρτζόπουλος στον Flash (κλικ εδώ) 1:47΄
“η συμμετοχή μας (
NΔ) στη κυβέρνηση Παπαδήμου είναι εν πολλοίς συμβολική" ! 


Το ότι ο κ. Βαρτζόπουλος είναι διακοσμητικός στο υπουργείο υγείας φαίνεται από το ότι 40
μέρες μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης δεν του έχουν δοθεί αρμοδιότητες.

Και το εντελώς αστείο ότι έχει υπογράψει μόνο 4  αποφάσεις και αυτές  πανομοιότυπες !!! για να πληροφορήσει τους φορείς ότι δεν υπάρχουν χρήματα.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yyka/find/ypogid:23847

Από προξενιές όμως πάει πολύ καλά ο κ. Βαρτζόπουλος!