Ο καρκίνος προσβάλλει τους άστεγους δύο φορές συχνότερα από τον γενικό πληθυσμό

Ο καρκίνος προσβάλλει τις άστεγες και άστεγους γυναίκες και άνδρες δύο φορές συχνότερα από τον γενικό πληθυσμό. Η ασθένεια αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου σε αυτή την υποβαθμισμένη από ιατρικής άποψης κοινωνική ομάδα, ανακοίνωσε σήμερα το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Παρά το υψηλό ποσοστό της νόσου, υπάρχει έλλειψη ευαισθητοποίησης και δομών για στοχευμένη πρόληψη του καρκίνου για τα άτομα αυτά.

Μια ομάδα με επικεφαλής την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες – ΑυστρίαΕλλάδαΜεγάλη Βρετανία και Ισπανία – και διατύπωσε προσεγγίσεις για την ανάπτυξη ενός προγράμματος πρόληψης.

Η παρούσα μελέτη δημοσιεύθηκε στο εξειδικευμένο περιοδικό “eClinicalMedicine”.

Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τους Tobias Schiffler και Igor Grabovac από το Τμήμα Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής του Κέντρου Δημόσιας Υγείας του ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου της Βιέννης επικεντρώθηκε στους ίδιους τους αποδέκτες της εν λόγω κατάστασης: αναλύθηκαν οι εμπειρίες των αστέγων με και χωρίς καρκίνο, καθώς και των επαγγελματιών σε ιδρύματα υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών. Συμπεριλήφθηκαν οι υπάρχουσες πραγματικότητες και τα εμπόδια στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου για τα άτομα που βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ευαισθητοποίηση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου σε αυτή την ομάδα είναι χαμηλή τόσο μεταξύ των αστέγων όσο και μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών. “Τα δεδομένα για το θέμα αυτό ήταν εξαιρετικά περιορισμένα”, λέει ο πρώτος συγγραφέας Schiffler.

Ένας άστεγος από την Αυστρία, για παράδειγμα, μίλησε για “πολυτέλεια να φροντίζεις για προληπτικές εξετάσεις και ελέγχους, όταν κουβαλάς ακόμα οξυμένα προβλήματα μαζί σου”. Σύμφωνα με την ποιοτική μελέτη, οι μεμονωμένες τοπικές πρωτοβουλίες συνήθως αποτυγχάνουν να προσεγγίσουν επαρκώς την πληγείσα ομάδα.

Συχνά, ο καρκίνος σε γυναίκες και άνδρες σε αυτόν τον χαμηλά υποβοηθούμενο πληθυσμό δεν ανακαλύπτεται μέχρι να υπάρξει επείγουσα ιατρική περίθαλψη για μια οξεία ασθένεια ή τραυματισμό, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Αυτό συμβαίνει όταν ο όγκος είναι ήδη τόσο προχωρημένος που προκαλεί συμπτώματα.

Η τακτική θεραπεία ή η παρακολούθηση, η οποία, σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, θα μπορούσε ακόμη να είναι δυνατή, θα αποδεικνυόταν δύσκολη λόγω των συνθηκών ζωής. Τα οικονομικά ή διαρθρωτικά εμπόδια στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας θα επιβάρυναν περαιτέρω τους πάσχοντες σε ορισμένες χώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άστεγοι να μην μπορούν να φροντίσουν την υγεία τους όσο πραγματικά θα ήθελαν.

Λόγω αυτών των προβλημάτων πρόσβασης στο σύστημα υγείας, οι ασθένειες εντοπίζονται πολύ αργά, ή δεν ανακαλύπτονται καθόλου. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, το μέσο προσδόκιμο ζωής των αστέγων είναι μόλις 47 χρόνια, όπως θα έδειχναν στοιχεία από τη Μεγάλη Βρετανία.

Η μελετώμενη πληθυσμιακή ομάδα έχει συνολικά υψηλότερο φορτίο ασθενειών συγκρτικά με την υπόλοιπη κοινωνία. Ο καρκίνος προσβάλλει τους ανθρώπους που βιώνουν την έλλειψη στέγης δύο φορές συχνότερα από τον γενικό πληθυσμό.

Αυτό σχετίζεται επίσης με την αυξημένη συμπεριφορά κινδύνου, όπως η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και καπνού. Ωστόσο, λόγοι για αυτό είναι επίσης οι συχνότερες μολυσματικές ασθένειες και ο υποσιτισμός σε συνδυασμό με τα εμπόδια πρόσβασης στο σύστημα υγείας που περιγράφηκαν προηγουμένως.

“Η μελέτη μας είναι μία από τις πρώτες που εξετάζει την πρόληψη του καρκίνου από τη σκοπιά των άμεσα πληγέντων. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για προσαρμοσμένα και στοχευμένα μέτρα πρόληψης που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις συνθήκες αυτής της ομάδας στόχου”, δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Grabovac.

Η μελέτη διεξήχθη στο πλαίσιο του μεγάλης κλίμακας προγράμματος της ΕΕ “CANCERLESS” (Πρόληψη του καρκίνου και έγκαιρη ανίχνευση μεταξύ του άστεγου πληθυσμού στην Ευρώπη: Συνπροσαρμογή και εφαρμογή του μοντέλου Health Navigator), του οποίου ηγείται επίσης ο Grabovac.

ΠΗΓΗ: Ιatronet.gr