Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς

Η Κόκκινη Μηλιά, ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς και ο εξαδάκτυλος αποτέλεσαν αλυτρωτικές εμμονές. Οδήγησαν στη Μικρασιατική εκστρατεία και την καταστροφή που ακολούθησε.
Ο κύκλος έκλεισε κακήν κακώς το 1922 με τη δίκη των έξι και τις εκτελέσεις στο Γουδί.
Πρόσφατα ανέλαβε να σώσει το γένος των ιατρών ένας άλλος Εξαδάκτυλος, ο Αθανάσιος.
Υποσχέθηκε να οδηγήσει τον κλάδο στην Κόκκινη Μηλιά και να αναβιώσει τη δόξα του επαγγέλματος.
Υποσχέθηκε επαγγελματικά ταμεία, από τα οποία θα ρέουν παχυλές συντάξεις και εφόδους στο Θησαυροφυλάκιο για να μοιραστούν τα λάφυρα στους πελταστές ιατρούς.
Και η κατάληξη ίδια.
Η απόλυτη χλεύη και καταστροφή.