Ο νόμος 4071/12 και οι επιπτώσεις στις πρόσθετες εφημερίες

div style=”margin: 0cm 0cm 3pt”> 

Ψηφίστηκε στη Βουλή και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (κλικ εδώ) ο νόμος 4071/12, ο οποίος περιλαμβάνει στο άρθρο 45 την εξής ρύθμιση:
 
 
 
 Όπως είχαμε γράψει σε παλαιότερη ανάρτηση όταν ο νόμος βρίσκονταν ακόμη σε συζήτηση στη Βουλή, η συγκεκριμένη ρύθμιση του νόμου 4071/12 επιφέρει τις εξής αλλαγές στα ισχύοντα μέχρι σήμερα για τις εφημερίες:
1.- Το καταργούμενο άρθρο 4 παρ. 1 του νόμου 3868/10 περιελάμβανε τις ρυθμίσεις που είχαν χαρακτηριστεί ως «πακέτο Ξενογιαννακοπούλου» και περιέγραφαν όσα αφορούν στις τακτικές, αλλά και όσα αφορούν στις πρόσθετες εφημερίες. Στις ρυθμίσεις εκείνες υπήρχε η διατύπωση «λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε…»
2.- Τα σχετικά με τις εφημερίες επαναδιατυπώθηκαν στο νόμο Λοβέρδου 3984/11 (κλικ εδώ) που παραμένει μεν σε ισχύ αλλά έχει δύο ουσιώδεις διαφορές:
α) Η διατύπωση «λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε…» εξαλείφθηκε και αντικαταστάθηκε από τη διατύπωση «λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις..»
β) Απαλείφθηκε κάθε αναφορά στις πρόσθετες εφημερίες.
 
Δεδομένης της έναρξης ισχύος των διατάξεων του νόμου 4071/12 από 1ης Ιανουαρίου αυτό σημαίνει ότι οι Επίτροποι δεν θα εγκρίνουν πρόσθετες εφημερίες από την αρχή του τρέχονοντος έτους, πράγμα που θα οδηγήσει δεκάδες κλινικές ιδιαίτερα των επαρχιακών νοσοκομείων σε κατάρρευση.
Μεθοδικά και επίμονα η κυβέρνηση και ο Α. Λοβέρδος διαλύουν κάθε δομή του ΕΣΥ και ιδιαίτερα το εφημεριακό.
 
Δημήτρης Βαρνάβας