O Συνήγορος του Πολίτη κατά των νοσοκομείων του ΕΣΥ

Σύμφωνα με πόρισμα σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των νοσοκομείων, παρουσιάζεται έλλειμμα αντικειμενικών και καθυστέρηση στην κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας

ΣΟΒΑΡΑ προβλήματα διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, σύμφωνα με πόρισμά του, σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου (διερεύνηση καταγγελιών ασθενών – πειθαρχικός έλεγχος ιατρών) των νοσοκομείων ΕΣΥ, αλλά και τις πειθαρχικές διαδικασίες που ακολουθούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι, μετά τη διερεύνηση καταγγελιών προς την ανεξάρτητη αρχή.

Όπως επισημαίνει, «παρουσιάζεται έλλειμμα αντικειμενικών, αμερόληπτων, τεκμηριωμένων και ως εκ τούτου αξιόπιστων ερευνών. Οι τελικές αποφάσεις της Διοίκησης απλώς συντάσσονται με το μη ικανοποιητικό αρχικό αποτέλεσμα ορισμένης ΄΄έρευνας΄΄. Με τον τρόπο αυτό, όμως, προστίθεται, πλήττεται το σύστημα υγείας, ενδυναμώνεται το καθεστώς ατιμωρησίας και τελικά ενισχύεται η καχυποψία των πολιτών-ασθενών».

Κατά την ανεξάρτητη αρχή, «η απουσία ενός αξιόπιστου συστήματος πειθαρχικού ελέγχου των ιατρών, εξάλλου, παράγει ανασφάλεια και βέβαια δημιουργεί δυσπιστία στους πολίτες για τη δυνατότητα των δημόσιων φορέων να προασπίσουν τη νομιμότητα, απονέμοντας αληθινή πειθαρχική δικαιοσύνη. Από την άλλη πλευρά, οι αθεμελίωτες απαλλαγές από κάθε πειθαρχική δικαιοσύνη, ευτελίζουν ολόκληρο το πλαίσιο καλής λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας και αναπαράγουν μία λογική ΄΄συντεχνιακής αλληλοκάλυψης΄΄. Σε αυτή τη βάση οι συχνές εκκλήσεις προς τους πολίτες για την υποβολή εγγράφων και επώνυμων καταγγελιών πέφτουν στο κενό, αφού όποτε αυτό συμβαίνει το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό».

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξειδικεύοντας τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου των νοσοκομείων, επισημαίνει «την παράλειψη διερεύνησης καταγγελίας ασθενούς για κακή αντιμετώπιση από το ιατρικό προσωπικό επί δύο χρόνια, όπως και την παράλειψη ενημέρωσης του πολίτη για την τύχη της καταγγελίας».

Επίσης, η αρχή υπογραμμίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας από τον ΙΣΑ (για πολύ σοβαρό αδίκημα ιατρού) με αποτέλεσμα να επέλθει η παραγραφή». Ακόμη, ανακολουθία μεταξύ πειθαρχικών αποφάσεων και δικαστικών αποφάσεων, δηλαδή να κηρύσσονται ιατροί ένοχοι για ανθρωποκτονία (από αμέλεια) αλλά ταυτόχρονα να αθωώνονται πειθαρχικά.

Ο Συνήγορος παρατηρεί «αδυναμία ουσιαστικής αναζήτησης των προβλημάτων λειτουργίας της εφημερίας και συνεννόησης του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου» και «υπερβολική δυσαναλογία μεταξύ πειθαρχικού παραπτώματος και επιβληθείσας ποινής».

Με βάση τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για:

– Επανεξέταση του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών των ασθενών από τα νοσοκομεία.

– Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου και της λειτουργίας των πειθαρχικών διαδικασιών για το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ αλλά και τους ιδιώτες ιατρούς.

Προτείνει δε προς το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να διερευνήσει περαιτέρω την τυχόν αποτελεσματικότητα ανάθεσης των ΕΔΕ, που αφορούν ιατρικό προσωπικό, σε επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ, την αναμόρφωση του ουσιαστικού πειθαρχικού δικαίου για να περιγράφονται με μεγαλύτερη ακρίβεια τα παραπτώματα του ιατρικού προσωπικού και των μέτρων σύνδεσης της τυχόν καταδικαστικής ποινικής απόφασης με την πειθαρχική διαδικασία, ώστε να αποτρέπονται οι αντιφατικές αποφάσεις.

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη αναφερόμενος στην έκβαση της υπόθεσης και την ανταπόκριση της Διοίκησης, σημειώνει ότι «επειδή στο παραπάνω πόρισμα δεν δόθηκε απάντηση για ικανό χρονικό διάστημα, η αρχή το υπενθύμισε στον αρμόδιο υπουργό με σχετικό έγγραφο (Νοέμβριος 2005). Μετά από αυτό ελήφθη έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του υπουργείου Υγείας, στο οποίο απλώς «καταγράφονται οι ισχύοντες νόμοι και σημειώνονται τα, αυτονοήτως γνωστά, αρμόδια όργανα, ενώ σχετικά με τις αντιφάσεις, δικαστικών και πειθαρχικών αποφάσεων, αρκείται στη δήθεν (νομική) αυτοτέλεια των δύο διαδικασιών».

Κατόπιν τούτου ο Συνήγορος επανέφερε το ζήτημα στον υπουργό Υγείας «χωρίς να δοθεί κάποια συνέχεια εκ μέρους του υπουργείου καθ΄όλο το διάστημα του έτους 2006». Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως τονίζει «είναι υποχρεωμένος να συμπεράνει την αρνητική στάση του υπουργείου αυτού, τόσο σε επίπεδο μίας εποικοδομητικής συνεργασίας όσο και σε επίπεδο αποδοχής των προτάσεων της Αρχής».