Ο τ. Διοικητής του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης καταγγέλλει τον κ. Γρηγοράκο για την κατάργηση των Κλινικών ΕΣΥ

div style=”text-align: center”>