Ο Βουλευτής της ΝΔ Κιλκίς Κ.Κιλτίδης για το ΕΙΑΑ

h6>   Ο Γραμματέας Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Κιλκίς Κ.Κιλτίδης και τα Μέλη της Γραμματείας, αναγνωρίζοντας την αξία της αποκατάστασης στην εξέλιξη και μετεξέλιξη της κοινωνικής ζωής και προσωπικότητας του πολίτη με αναπηρία, πραγματοποίησαν σήμερα 1/11/2006 επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.). Κατά την επίσκεψη έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου, τον Σύλλογο των Εργαζομένων και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων του Κέντρου και αναδείχθηκαν με ιεράρχηση τα χρονίζοντα και μείζονα προβλήματα του.

    1. Είναι χρήσιμο να τονισθεί η ύπαρξη κρατικών δομών μετανοσοκομειακής φροντίδας, με αντίστοιχη διεύθυνση στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πρέπει να γίνει επιτέλους αντιληπτό ότι η μετανοσοκομειακή φροντίδα βασικό και αναπόσπαστο πυλώνα του υγειονομικού μας συστήματος.

    2. Το συγκεκριμένο Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων, πρέπει να ενταχθεί άμεσα καθ΄ ολοκληρίαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως υγειονομικός νοσηλευτικός οργανισμός και να τύχει της αναλόγου διαχείρισης.

    3. Η ιδιαιτερότης του Κέντρου ως ουσία του μοναδικού κρατικού φορέα αποκατάστασης και αποθεραπείας επιβάλλει την στελέχωση του από το αναγκαίο προσωπικό και ιδίως του εμπλεκομένου στη νοσηλευτική φροντίδα.

    4. Ευκταίο θα ήταν αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, αποκτώντας «βάθος» νοσηλευτικό για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητος του.