«Όχι» στην αύξηση των ωρών εργασίας

Οι κοινοτικές οδηγίες για την προσωρινή απασχόληση και για τον χρόνο εργασίας ήταν τα δύο βασικά θέματα που εξέτασε το Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνη Πάλλη-Πετραλιά.

Παρεμβαίνοντας στο Συμβούλιο, η Ελληνίδα υπουργός τόνισε ότι η σημερινή συγκυρία με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων υποχρεώνει σε μια άλλη οπτική, η οποία προτάσσει την ασφάλεια των εργαζομένων, τη θωράκιση των δικαιωμάτων τους και την ποιότητα και τη σιγουριά στην εργασία.

Σε ό,τι αφορά τις δύο οδηγίες, για την προσωρινή απασχόληση και το χρόνο εργασίας, η κα. Πετραλιά ανέφερε στους ομολόγους της ότι η Ελλάδα είναι πάντα προσηλωμένη στην πλήρη και ποιοτική εργασία και στη συνέχεια δήλωσε: «Δεν συζητούμε λοιπόν, και πιθανότατα θα προχωρήσουμε σε αποχή από τη διαδικασία υιοθέτησης, ούτε αύξηση των ωρών εργασίας ούτε μείωση του καθεστώτος προστασίας των εργαζομένων με βραχυχρόνιες συμβάσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο και πάγια θέση μας».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την αναθεωρημένη οδηγία για την προσωρινή απασχόληση, η κα Πετραλιά τόνισε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει ως θετικό στοιχείο το ότι διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσωρινά απασχολούμενων και ανέφερε ότι στη χώρα μας η ίση μεταχείριση διασφαλίζεται ήδη από την εθνική μας νομοθεσία από την πρώτη κιόλας μέρα απασχόλησης.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την πρόταση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, η κα Πετραλιά επισήμανε δύο βασικά σημεία, που αφορούν στο opt-out, στα οποία η Ελλάδα δεν συμφωνεί: Πρώτον, η χώρα μας επιμένει στην οριοθέτηση του εβδομαδιαίου χρόνου σε αριθμό ωρών οπωσδήποτε μικρότερο από τις 60 ώρες.

«Πιστεύουμε ότι η οροφή των 60 ή 65 ωρών απομακρύνεται από το βασικό στόχο για διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας, καθώς ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων» δήλωσε η υπουργός.

Δεύτερον, η Ελλάδα δεν συμφωνεί με τη μείωση της προστασίας των βραχυχρόνιων συμβάσεων και κυρίως στην επέκταση της διάρκειας των συμβάσεων, στις όποιες θα εφαρμόζεται το opt-out.

Τέλος, η κα Πετραλιά δήλωσε στους ομολόγους της ότι θα πρέπει να βρεθεί η επιθυμητή ισορροπία, ώστε η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η ασφάλεια της εργασίας να ενισχύονται εξίσου.

ΑΠΕ – ΜΠΕ