Οδηγίες για τις νέες υποχρεώσεις Ταμείων, ιατρών και φαρμακοποιών

Με απόφαση της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Φάνης Πάλλη – Πετραλιά, κοινοποιηθήκαν σήμερα οδηγίες για τις νέες υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων, των γιατρών, και των φαρμακοποιών, όπως καθορίζονται από το νέο Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 3 Σεπτεμβρίου 2008.

Συγκεκριμένα αφορούν:

– Τους θεράποντες ιατρούς. Πρώτη φορά θεσπίζονται κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων τους.

– Τους γιατρούς του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ. Δίνεται η δυνατότητα να χορηγούν συνταγή με αγωγή διάρκειας έως και 2 μηνών στην ίδια συνταγή για ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή

– Τις υποχρεώσεις των φαρμακοποιών. Αναφέρεται ρητά ότι ορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει η συνταγή προκειμένου να είναι «κανονικώς εκδοθείσα» ώστε η αξία της να εξοφλείται από τους κοινωνικούς οργανισμούς

– Την αναπροσαρμογή των επιβαλλόμενων προστίμων στους φαρμακοποιούς που δεν τηρούν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής (σύσταση, πρόστιμο από 1%έως 30% επί της αξίας των συνταγών του προηγούμενου της παράβασης μήνα, πρόσκαιρο από 2 -6 μήνες αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση συνταγών). Ο φαρμακοποιός μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ ή του Δ.Σ του φορέα εντός 30 ημερών.