ΟΕΝΓΕ: απαντούν με Επιτροπές Σωτηρίας και απεργία

Απεργία για τις 29 Νοεμβρίου αποφάσισαν οι νοσοκομειακοί γιατροί και διαδήλωση έξω από το υπουργείο Υγείας για το δεύτερο κύμα κινητικότητας στην περιφέρεια.

 

Παράλληλα, οι νοσοκομειακοί γιατροί, συγκροτούν «επιτροπές σωτηρίας» των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας και στη διαδικασία αυτή εντάσσουν τους αποκλεισμούς Ταμείων Νοσοκομείων και άλλες μορφές κινητοποιήσεων από 1ης Ιανουαρίου 2014 που θα στοχεύουν στη κατάργηση του 25ευρου, στην αποτροπή της είσπραξης των νοσηλίων και των εργαστηριακών εξετάσεων ως βεβαιωμένες οφειλές μέσω της Εφορίας και στην ελεύθερη-δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στα Νοσοκομεία.

 

«Απαιτούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής μας και την εφαρμογή πολιτικών που αναγνωρίζουν έμπρακτα ότι Η ΥΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ κι όχι εμπόρευμα προς πώληση με τους κανόνες της αγοράς», τονίζει στην απόφασή του το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών στις 14 Νοεμβρίου.

 

Συμμετέχουμε, συνεχίζει η Ομοσπονδία, σε όλες τις δράσεις για να φράξουμε τον δρόμο της καταστροφής, για την ακύρωση της πολιτικής της λιτότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής πολιτικής, τονίζοντας την ανάγκη μορφών πάλης μέσα από ανοιχτές Επιτροπές πολιτών ή φορέων, συντονιστικά συλλόγων, επιτροπές γειτονιάς, συλλόγους χρονίως πασχόντων, ενάντια στη κατάργηση δημόσιων δομών υγείας (νοσοκομεία – πολυϊατρεία κλπ).

Καταγγέλλουμε κάθε σχεδιασμό κατάργησης των σημερινών δομών του ΙΚΑ- ΕΟΠΥΥ, κάθε διαθεσιμότητα και απόλυση, κάθε απόπειρα διάλυσης του ΕΟΠΥΥ ως παρόχου υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και μετατροπής του μόνον σε αγοραστή υπηρεσιών. ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΕΟΠΥΥ και την πλήρη κάλυψη των οικονομικών αναγκών του.

 

Διεκδικούμε την υλοποίηση των προτάσεων μας για την οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ένα ολοκληρωμένο – καθολικό – δωρεάν – ποιοτικό- αποκλειστικά Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής κερδοσκοπικής δραστηριότητας, χρηματοδοτούμενο με επαρκείς πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας πρέπει να αξιοποιήσει τα Πολυϊατρεία του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ, τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερικά Ιατρεία και να οργανώσει ικανοποιητικό Δίκτυο δομών Π.Φ.Υ. σε κάθε περιοχή της χώρας με βάση τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες.