ΟΕΝΓΕ / Εξώδικα προς Υπουργείο Υγείας & Υπουργειο Εσωτερικών για χορήγηση εγγράφων που αφορούν στην προκήρυξη Συντονιστών Διευθυντών

Εξώδικα απέστειλε η ΟΕΝΓΕ προς το Υπουργείο Υγείας & το Υπουργειο Εσωτερικών για χορήγηση εγγράφων που αφορούν στην προκήρυξη Συντονιστών Διευθυντών.

Συγκεκριμένα ζητάει το ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.9/386/ 7628/02.05.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αναφέρεται στα “λαμβάνοντας υπόψη” έγγραφα της προκήρυξης, το οποίο ούτε δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ούτε είναι διαθέσιμο από άλλη πηγή.

Το εν λόγω έγγραφο ζητείται προκειμένου να προσφύγει η ΟΕΝΓΕ στη δικαιοσύνη για την ακύρωση της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Δείτε το εξώδικο προς Υπουργείο Υγείας  εδώ

Δείτε το εξώδικο προς Υπουργείο Εσωτερικών εδώ