ΟΕΝΓΕ: να στελεχωθεί το ΤΕΠ του νοσοκομείου Λαμίας με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και για να πάψουν οι απαράδεκτες αυταρχικές και επικίνδυνες συμπεριφορές της διοίκησης του νοσοκομείου