ΟΕΝΓΕ: οι αποφάσεις που έλαβε στην πρόσφατη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματεία

div style=”margin: 0cm 0cm 3pt”> 

Συνεδρίασε η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ και έλαβε σειρά αποφάσεων, τις οποίες μπορείτε να ανακτήσετε είτε σε μορφή Word, είτε σε μορφή Pdf

  κλικ εδώ


 κλικ εδώ