Ωφέλιμες για τους καταναλωτές οι παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων

Ωφέλιμο για τους καταναλωτές θεωρεί η επίτροπος Ανταγωνισμού της Ε.Ε. το λεγόμενο παράλληλο εμπόριο φαρμάκων. Αυτό απάντησε η N. Kroes σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Μαν. Αγγελάκα σχετικά με πιθανή σκέψη της Επιτροπής για εφαρμογή συστήματος επιστροφής μέρους του ποσοστού κέρδους (rebate) στα ασφαλιστικά ταμεία από σκευάσματα που διακινούνται με παράλληλες εξαγωγές.

Στην απάντησή της η Επιτροπή τονίζει “τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν για τον καταναλωτή από το παράλληλο εμπόριο, καθώς εξοικονομούνται πόροι τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους εθνικούς προϋπολογισμούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης”.  Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαία Επίτροπος  παρατηρεί επίσης ότι ορισμένα κράτη – μέλη ενθαρρύνουν το παράλληλο εμπόριο στον φαρμακευτικό τομέα, με την προσδοκία ότι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων για τους εθνικούς προϋπολογισμούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Συγκεκριμένα, στη Γερμανία τα φαρμακεία είναι υποχρεωμένα εκ του νόμου να  προμηθεύονται ποσοστό 5% των αποθεμάτων τους από το παράλληλο εμπόριο. Στη Βρετανία η εθνική υπηρεσία Υγείας καταβάλλει στους φαρμακοποιούς για προϊόντα παράλληλου εμπορίου ποσό ίσο με την τιμή τιμοκαταλόγου του παραγωγού για την αγορά της Βρετανίας, μείον μια πάγια έκπτωση 4 έως 5%, η οποία υποτίθεται ότι αντιστοιχεί στην εξοικονόμηση πόρων που επιτυγχάνεται από τους φαρμακοποιούς, όταν πραγματοποιούν προμήθειες μέσω του παράλληλου εμπορίου (το αποκαλούμενο σύστημα ανάκτησης «claw back»).  

Απαντώντας στο άλλο ερώτημα του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. σχετικά με τις ελλείψεις σε σκευάσματα τα οποία διακινούνται με παράλληλες εξαγωγές, η Ν. Kroes αναφέρει: “Όπως επιβεβαιώθηκε επανειλημμένα σε αποφάσεις του Δικαστηρίου, οι επιπτώσεις των σκευασμάτων που αποτελούν αντικείμενο παράλληλου εμπορίου για την ασφάλεια των ασθενών δεν έχουν ποτέ αξιολογηθεί συστηματικά”. Η Επιτροπή ετοιμάζει νομοθετική πρόταση, που αναμένεται  να εγκριθεί τον Νοέμβριο 2008, σύμφωνα με την οποία  θα αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι που συνδέονται με μετατροπή της συσκευασίας για την καταπολέμηση της παραποίησης ή απομίμησης φαρμάκων.

Συντάκτης : Βενιζέλος Β.