Οι ελλείψεις αναισθησιολόγων στα Νοσοκομεία εγκυμονούν κινδύνους

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για άλλη μια φορά οι φορείς των αναισθησιολόγων γιατρών κρούουν  τον κώδωνα του κινδύνου για τους πραγματικούς κινδύνους που εγκυμονούν όσον αφορά την ασφάλεια των χειρουργημένων ασθενών στα δημόσια και στα ιδιωτικά Ιδρύματα οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό  προσωπικό, αλλά και σε  υλικοτεχνική υποδομή.

 

Οι ελλείψεις σε αναισθησιολόγους, τονίζουν, στα δημόσια νοσοκομεία, έχουν ξεπεράσει το κρίσιμο σημείο, αφού ένας μεγάλος αριθμός αναισθησιολόγων  έχει συνταξιοδοτηθεί ή αποχωρήσει χωρίς να αντικατασταθεί. Επίσης πρέπει  να συνυπολογισθεί η γήρανση του ιατρικού πληθυσμού στο ΕΣΥ, η επέκταση των δραστηριοτήτων των  αναισθησιολόγων και των ταχύτατων εξελίξεων της  αναισθησιολογίας και της χειρουργικής.

 

Ο διορισμός  μικρού αριθμού  επικουρικών γιατρών δεν έχει λύσει κανένα πρόβλημα, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργεί νέα. Η μόνη ουσιαστική λύση  φαίνεται να είναι η άμεση πλήρωση  των κενών με μόνιμο προσωπικό οργανικών θέσεων, αλλά και η  σύσταση νέων οργανικών θέσεων.

 

Τις ίδιες τρομακτικές ελλείψεις  αντιμετωπίζουν και στο νοσηλευτικό προσωπικό με αποτέλεσμα όχι μόνο την υποβάθμιση της εργασίας τους αλλά και μεγάλες καθυστερήσεις που οδηγούν σε μείωση της παραγωγικότητας, αύξηση στις λίστες αναμονής και ανώφελη παραμονή των ασθενών στα νοσοκομεία.

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων δεν διαθέτει οργανωμένες Μονάδες Μεταναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΑΦ). Οι στοιχειώδεις χώροι Ανάνηψης όπου υπάρχουν, ούτε κατ’ ελάχιστον δεν πληρούν τις προδιαγραφές και ο αναισθησιολογικός εξοπλισμός παραμένει σε πολλές περιπτώσεις πεπαλαιωμένος.

 

Εκτός των ανωτέρω, πολλά αναισθησιολογικά τμήματα των νοσοκομείων του ΕΣΥ έχουν προχωρήσει σε ίδρυση και λειτουργία ιατρείων πόνου και η προσφορά τους έχει ήδη εκτιμηθεί από όλη την ιατρική κοινότητα, αλλά και τους ασθενείς και το περιβάλλον τους. Παράλληλα προχωρεί και η λειτουργία Μονάδων Οξέως Μετεγχειρητικού Πόνου, στα πλαίσια λειτουργίας των Αναισθησιολογικών Τμημάτων.

 

Αυτή η δραστηριότητα τονίζουν πρέπει να θεσμοθετηθεί με επίσημο τρόπο με την ένταξη στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων και στα πλαίσια της λειτουργίας των Αναισθησιολογικών Τμημάτων, των Μονάδων Οξέως Μετεγχειρητικού και Χρόνιου Πόνου και να τεθούν οι προδιαγραφές λειτουργίας τους.

 

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Είναι στις προθέσεις του να προσλάβει μόνιμο ιατρικό προσωπικό, για να καλύψει τις κενές Οργανικές θέσεις Αναισθησιολόγων στο ΕΣΥ,  αλλά και να συστήσει νέες οργανικές θέσεις όπου απαιτείται;
  • Τι μέτρα προτίθεται να πάρει, ώστε όλα τα Νοσοκομεία να αποκτήσουν οργανωμένες Μονάδες Μεταναισθητικής Φροντίδας και να εξοπλιστούν με σύγχρονη αναισθησιολογική υποδομή;
  • Ποια η θέση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για τα Ιατρεία Πόνου; Τι πρωτοβουλίες προτίθεσθε να πάρετε ώστε να θεσμοθετηθούν οι προδιαγραφές λειτουργίας τους και να ενταχθούν στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ