Οι γιατροί αρκούν για τις μισές εφημερίες

Κλίμα αβεβαιότητας επικρατεί στους νοσοκομειακούς χώρους καθώς κανείς δεν γνωρίζει τι θα ισχύει από αύριο σε σχέση με την εφημέρευση των γιατρών . Η χώρα μας , μετά από δύο εξάμηνες παρατάσεις , υποχρεώνεται στην εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίες σύμφωνα με την οποία οι ειδικευμένοι γιατροί θα εφημερεύουν 4 φορές το μήνα και οι ειδικευόμενοι 6 . Ποιος θα εφημερεύει τις υπόλοιπες ημέρες από τη στιγμή που δεν έγιναν οι 4 . 500 προσλήψεις γιατρών που θα κάλυπταν τις κενές θέσεις ;

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ

Αυξημένο είναι το πρόβλημα κυρίως στα περιφερειακά νοσοκομεία , όπως της Πάτρας , όπου ο αριθμός των υπηρετούντων γιατρών αρκούν για την κάλυψη των εφημεριών ενός μόνο δεκαπενθημέρου . Το Υπουργείο Υγείας προσανατολίζεται σε σταδιακή εφαρμογή του νέου ωραρίου ως το 2009 , οπότε υπολογίζει ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι προσλήψεις των 4 . 500 γιατρών .

Το ερώτημα όμως είναι τι θα γίνει από αύριο . Βάσει ποιου νόμου θα πρέπει οι Διευθυντές των κλινικών να συντάξουν τα προγράμματα εφημέρευσης ; Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας με έγγραφό της προς όλους τους Διευθυντές των κλινικών της Αχαΐας επισημαίνει : « Με τα μέχρι τούδε δεδομένα τίποτε δεν εγγυάται την πληρωμή των εφημεριών από τον Ιανουάριο 2008 και μετά . Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν , όσοι εκ των Διευθυντών των Κλινικών ή Εργαστηρίων στείλουν υπογεγραμμένα προγράμματα πέραν του 48 – 56ωρου φέρουν την πλήρη ευθύνη ως προς την αποπληρωμή τους . Εάν αντιθέτως τα προγράμματα επιβληθούν και υπογραφούν από την Διοίκηση , τότε η τελευταία φέρει την ευθύνη της πληρωμής των εφημεριών και κάθε ένδικο μέσο θα στραφεί εναντίον της ».

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει των προγραμμάτων που ίσχυαν μέχρι τώρα οι ειδικευόμενοι γιατροί έκαναν από 7 ως και 15 εφημερίες το μήνα , συμπληρώνοντας μέχρι και 100 ώρες εργασίας σε εβδομαδιαία βάση . « Αυτό δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί . Πέραν της υπερεργασίας που μας ανάγκαζαν και της υπερκόπωσης υπάρχει και νομικό κώλυμα . Ο κάθε γιατρός που από τη νέα χρονιά πιεστεί να κάνει περισσότερες από τις προβλεπόμενες εφημερίες δικαιούται να ζητήσει την νομική προστασία και να καταγγείλει την παρανομία » επισήμανε το μέλος του Δ . Σ . της Ε . Ι . Ν . Α . Τάκης Γεωργακόπουλος και προσθέτει ότι :

« Πέραν της παρανομίας δεν θα υπάρχει και τρόπος πληρωμής των εφημεριών εάν δεν υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας . Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την δυνατότητα που μας δίνεται και να βάλουμε τους δικούς μας όρους ».