Οι κοινωνικές δαπάνες επιταχύνουν την ανάπτυξη

 

Στο… μέτωπο της κοινωνικής προστασίας στην έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ καταρρίπτεται με στοιχεία ο «μύθος» πως οι υψηλές κοινωνικές δαπάνες επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη.

Σε ειδική ενότητα τονίζεται χαρακτηριστικά πως «το συμπέρασμα που συνεπάγεται από τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ είναι ότι ουσιαστικές δαπάνες κοινωνικής προστασίας- περισσότερο από το 1/6 του ΑΕΠ- συνεπιφέρουν άνω των μέσων στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης».

Σημειώνεται πως οι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ έχουν φθάσει πλέον να δαπανούν σε μέσο επίπεδο το 1/8 (ποσοστό 12,6%) του ΑΕΠ για παροχές σε χρήμα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλειας. Συνολικά, πάνω από το 1/5 (ποσοστό 20,9%) του ΑΕΠ πάει για δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνική ασφάλεια, εξαιρουμένων των δαπανών για εκπαίδευση.

Η σύγκριση Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι «όλες οι χώρες-μέλη που δαπανούν υψηλότερα ποσά για κοινωνικές δαπάνες έχουν χαμηλότερους δείκτες φτώχειας, αλλά και εισοδηματικής ανισότητας, σε σχέση με τις χώρες-μέλη που δαπανούν χαμηλότερα ποσά για κοινωνικές δαπάνες και έχουν υψηλότερους δείκτες φτώχειας και εισοδηματικής ανισότητας».

Συγκεκριμένα στις χώρες με υψηλές κοινωνικές δαπάνες το ποσοστό όσων έχουν εισόδημα κατώτερο του 50% του μέσου κυμαίνεται από 5,4% (στη Φιλανδία) μέχρι 9,9% (στη Γαλλία). Αντιθέτως, το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες με χαμηλές κοινωνικές δαπάνες ξεκινά από 11,8% στην Ιαπωνία και αγγίζει το 17% στις ΗΠΑ.