Οι λαγοί…

p style=”background: white; text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt”>ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

Ιατρικός Logo                                                                                                                                                                 

Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2014

 

Αρ. Πρωτ. : 4698/Γ

 

 

Προς:

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Ιατρικούς Συλλόγους

  

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρά την αντίθεση μας στη δημιουργία επιπλέον γραφειοκρατικών δομών στο σύστημα υγείας, που απορροφούν τους λιγοστούς αναγκαίους πόρους, αισθανόμαστε ότι η συμμετοχή του ιατρικού κόσμου στην υπό ίδρυση ΕΣΑΝ Α.Ε είναι επιβεβλημένη και εξυπηρετεί τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των ιατρών.

Προς την κατεύθυνση αυτή ο ΙΣΘ έχει ήδη εκδηλώσει την επιθυμία του να συμμετάσχει στην υπό ίδρυση Ανώνυμη Εταιρεία με ποσοστό έως και 8%. Εκτιμούμε ότι η συμμετοχή και άλλων θα ενδυναμώσει την ιατρική άποψη στον τομέα αυτό.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

<Ιατρικός Logo

< Ο Πρόεδρος

<Ο Γεν. Γραμματέας

< Dr. Εξαδάκτυλος Αθανάσιος

<Νίτσας Νικόλαος