Οι μισές εντατικές δεν λειτουργούν

Οι μισές εντατικές δεν λειτουργούν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι μισές Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Από τις 56 ΜΕΘ,
λειτουργούν μόνο οι 27.

Αυτό προκύπτει από έρευνα Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, που
πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου στις ΜΕΘ της χώρας.
Σύμφωνα με την έρευνα, δεν λειτουργούν 27 ΜΕΘ καθώς όλες στερούνται
πλήρως νοσηλευτικού προσωπικού (100%), το 50% δεν έχει απαραίτητο
εξοπλισμό, το 42% δεν έχει ιατρικό προσωπικό, ενώ για το 15% των ΜΕΘ
δεν υπάρχει χώρος για να στεγαστούν.