Οι νέες εξελίξεις στην Αναισθησιολογία

Οι νεότερες εξελίξεις στον τομέα της Αναισθησιολογίας και ειδικότερα με την εξειδίκευση των αναισθησιολόγων στην καρδιοθωρακοχειρουργική αναισθησία, αναμένεται να απασχολήσουν τις εργασίες του 24ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου αναισθησιολόγων, με ειδίκευση στην καρδιοχειρουργική αναισθησία, που διεξάγεται από σήμερα και ως τις 30 Μαΐου στην Αθήνα. Ο ρόλος του αναισθησιολόγου και η ιδιαίτερη αναισθησιολογική φροντίδα των αρρώστων σε όλη την περιεγχειρητική περίοδο θα αποτελέσουν τον κύριο άξονα των επιμέρους σεμιναρίων, ενώ θα αναπτυχθούν και ξεχωριστές θεματικές για τις νεότερες εξελίξεις και επιστημονικές προτάσεις στα πεδία του προστατευτικού αερισμού, της βαθιάς υποθερμίας, της εντατικής παρακολούθησης των ασθενών και άλλων εξειδικευμένων θεμάτων.