Οι νέοι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώθηκαν οι 63 γενικοί και ειδικοί γραμματείς της κυβέρνησης

Στο Υπουργείο Υγείας τοποθετούνται ως Γενικοί Γραμματείς:

  • ΓΓ Δημόσιας Υγείας: Φωτεινή Καλύβα
  • ΓΓ Υπηρεσιών Υγείας: Λίλιαν Βιλδιρίδη
  • ΓΓ Στρατηγικού Σχεδιασμού: Άρης Αγγελής

Από τις 29 νέες τοποθετήσεις, οι 12 είναι γυναίκες, ανάμεσά τους η Ζέφη Δημαδάμα, η οποία διεγράφη από μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την αποδοχή του χαρτοφυλακίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.