Οι νέοι όροι για τη συνταξιοδότηση ιατρών, δικηγόρων και μηχανικών

 

Της Χριστινας Kοψινη

Μέχρι 31.12.2013 πρέπει να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης όσοι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών) θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 35ετίας και με το απαιτούμενο ηλικιακό όριο που είναι το 60ό έτος για τους άνδρες και το 58ο έτος για τις γυναίκες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε στο Ταμείο το υπουργείο Εργασίας για την εφαρμογή του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου θα ισχύσουν τα εξής για τους παλαιούς ασφαλισμένους (όσοι ασφαλίστηκαν μέχρι 31.12.92).

Ορια ηλικίας και 35ετία

Οι ασφαλισμένοι των τομέων κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ που μέχρι 31/12/2010 έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και την απαραίτητη ηλικία (58 ετών οι γυναίκες, 60 ετών οι άνδρες) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τους Τομείς του Ταμείου οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που επέρχονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με την εφαρμογή του ν. 3863/2010.

Επίσης, η ίδια κατηγορία ασφαλισμένων διατηρεί τη δυνατότητα -αλλά μόνο μέχρι 31.12.2010- να συνταξιοδοτηθεί ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχει συμπληρωθεί 37ετία. Αυτή η δυνατότητα καταργείται από την 1.1.2011.

Οσοι συμπληρώνουν μέχρι τις 31.12.2010 τον απαιτούμενο χρόνο συνταξιοδότησης, υπολογίζοντας και αναγνώριση για πλασματικό χρόνο (στρατιωτική θητεία, γονική άδεια, σπουδές) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε με τις προϋποθέσεις που ισχύουν στο 2010, εφόσον η αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31.12.2013.

Σταδιακή αύξηση

Ο χρόνος ασφάλισης των 35 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, ενώ το απαιτούμενο όριο ηλικίας παραμένει αμετάβλητο. Ομως, προσοχή. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2012 και έχει ηλικία 58 ετών. Το 2012 απαιτούνται για συνταξιοδότηση 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών, οπότε ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συμπληρώνει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά όχι με 39 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για εκείνο το έτος, αλλά με 37 που απαιτούνται το 2101. Αυτή η ρύθμιση αφορά και τους τρεις τομείς κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ).

Νέα όρια για γυναίκες

Κατά τον ίδιο τρόπο -με σταδιακή αύξηση- ρυθμίζονται και τα νέα όρια των γυναικών που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31.12.2010 με 35ετία και ηλικία στο 58ο. Από την 1.1.2011 ο χρόνος ασφάλισης των 35 ετών προσαυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, ενώ το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2012 και για κάθε επόμενο χρόνο, μέχρι το 60ό έτος. Ομως και εδώ οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένη συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2012 και έχει ηλικία 58 ετών. Το 2012 απαιτούνται για συνταξιοδότηση 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59 ετών, οπότε η ασφαλισμένη θα συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συμπληρώνει τις ανωτέρω προϋποθέσεις (ήτοι 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59), παρόλο που εκείνο το έτος απαιτούνται 39 έτη ασφάλισης.