Οι παράνομοι μετανάστες, το ΕΣΥ και τα χρόνια νοσήματα

Μαρια Δεληθαναση

Μόνον το 25% των παρανόμως διαβιούντων στην Ε.Ε. μεταναστών έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Αν και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου θεωρείται παράβαση καθήκοντος η παροχή από γιατρούς και νοσηλευτές υπηρεσιών σε αλλοδαπούς που δεν έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα (με εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά και τα ανήλικα άτομα), μια σειρά άλλα κράτη ουσιαστικά εκμηδενίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα υγείας με μια σειρά επιμέρους αποτρεπτικές διατάξεις. Εξαίρεση αποτελούν η Ιταλία και η Ισπανία, όπου έχει αντιστοίχως πρόσβαση το 55,2% και το 38,2% των παρανόμων μεταναστών.

Το 10,3% του νοσηλευτικού προσωπικού αρνείται να τους παράσχει νοσηλεία, ενώ μόνο το 1/3 των μεταναστών αυτών γνωρίζει τα δικαιώματά του. Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της έλλειψης πληροφόρησης αποτελεί ο εμβολιασμός των παιδιών, που αν και είναι δωρεάν σε όλα τα κράτη-μέλη ελάχιστοι γονείς -παράνομοι μετανάστες το γνωρίζουν. Στη χθεσινή τους παρέμβαση, κατά την οποία παρουσίασαν την «Ευρωπαϊκή Ερευνα για την πρόσβαση στην περίθαλψη ατόμων χωρίς άδεια παραμονής» οι Γιατροί του Κόσμου τόνισαν πως αποτελεί μύθο η άποψη ότι πολλοί παράνομοι μετανάστες φθάνουν στην Ε.Ε. για να θεραπευθούν από νοσήματα. Οπως χαρακτηριστικά σημειώθηκε, μόνο το 6% των ασθενών με ηπατίτιδα B ή C στη Γαλλία γνώριζαν την κατάστασή τους πριν εγκαταλείψουν τη χώρα προέλευσης. Σε ό,τι αφορά το έιτζ, το 54% των παράνομων μεταναστών αγνοούν ότι μπορούν να κάνουν δωρεάν τεστ. Το μεγαλύτερο ποσοστό άγνοιας (84%) σημειώθηκε στην Ελλάδα ενώ περισσότερα από τα 2/3 των προβλημάτων υγείας που παρουσιάζουν είναι χρόνια. Στην Ελλάδα, τα σοβαρότερα προβλήματά τους είναι λοιμώξεις αναπνευστικού, δερματολογικά, οστεοαρθρίτιδες αλλά και ψυχολογικά.