Οι προγραμματικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για το ΕΣΥ

Το πλαίσιο των προγραμματικών προτεραιοτήτων του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόκειται για την κωδικοποίηση των βασικών θέσεων του κόμματος στο πρόγραμμα των 300 σελίδων που ετοίμασε ετοιμάσει μια ομάδα στελεχών του κόμματος και συνεργατών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Παραθέτουμε τις προγραμματικές προτεραιότητες που αφορούν στο ΕΣΥ.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

*Αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ενίσχυση των υποδομών του με το 8- 10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

* Κατάργηση του άρθρου 10 του πρόσφατου νόμου της Νέας Δημοκρατίας, που υπονομεύει τον δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ.

*Ισχυρό και ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια εποπτεία. Με κέντρα Υγείας σε κάθε Δήμο και υπηρεσίες οικογενειακής ιατρικής παντού.

*Σύγχρονα Δημόσια Νοσοκομεία με αξιοκρατικά επιλεγμένες διοικήσεις, αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων και ολοήμερη λειτουργία ιδιαίτερα στον επεμβατικό και χειρουργικό τομέα. Νέος χάρτης υγείας για την κάλυψη με νοσοκομειακή περίθαλψη πολυπληθών περιοχών, όπως η Αν. Αττική

*Δημιουργία καινοτόμων μονάδων περίθαλψης εκτός Νοσοκομείων, για χρόνιες παθήσεις και ημερήσια νοσηλεία Ενίσχυση των δημοσίων κέντρων αποκατάστασης και δημιουργία νέων.

*Κάλυψη όλων των πραγματικών κενών του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις και διαφανείς διαδικασίες. Αύξηση των αμοιβών για προσέλκυση προσωπικού υψηλών προσόντων. Ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ριζική αναμόρφωση του συστήματος για την απόκτηση ειδικότητας και αύξηση των αποδοχών των ειδικευόμενων.

*Πλήρως στελεχωμένα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας στα νησιά. Οικονομικά κίνητρα, κάλυψη κόστους στέγασης και αυξημένη μοριοδότηση για προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού.

*Στήριξη και αύξηση των δομών ψυχικής υγείας και ενσωμάτωση τους στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

*Δωρεάν φάρμακα για τις ευάλωτες ομάδες, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ανέργους.

*Κανείς μόνος του στο περιθώριο. Αύξηση του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης ,καθολικές υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά, ηλικιωμένους ,άστεγους, μονογονεϊκές οικογένειες. Διάσταση της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές και δράσεις του κράτους. Τα επιδόματα αναπηρίας ακολουθούν τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό.