Οι πρόσθετες εφημερίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 30 Ιουνίου 2021 μπορούν να ενταλματοποιηθούν και να καταβληθούν

Επειδή επικρατεί σύγχυση σχετικά με την αποπληρωμή των πρόσθετων εφημεριών που πραγματοποιήθηκαν σε Νοσοκομεία και ΚΥ της χώρας, με τις Διοικήσεις να δηλώνουν άγνοια νομοθετικής ρύθμισης, γι αυτό διερευνήσαμε στο Ygeianet το ζήτημα και διαπιστώσαμε τα εξής:

Στο νόμο 4812/21, στο άρθρο 14 παρ. 6 υπάρχει η εξής ρύθμιση που αφορά στις πρόσθετες εφημερίες:

  1. Η ισχύς του άρθρου 49 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), ως προς την ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος. (30/6/2021)

Η νομοθετική ρύθμιση του νόμου 4633.2019 που παραπέμπει το παραπάνω άρθρο είναι η εξής:

Άρθρο 49 Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών

  1. Καθίστανται νόμιμες και δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν οι εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2019 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος (16/10/2019), καθ΄ υπέρβαση του ανώτατου ορίου των πρόσθετων εφημεριών του άρθρου 34 παράγραφος 6 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164).
  2. Η αποζημίωση των προαναφερόμενων εφημεριών καταβάλλεται είτε από τα λειτουργικά έσοδα των νοσοκομείων και των Δ.Υ.ΠΕ., είτε από τυχόν αδιάθετες πιστώσεις της ειδικής επιχορήγησης έτους 2019 του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση των εφημερίων ιατρών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Π.ΕΔ.Υ..

 

Συνεπώς, πρόσθετες εφημερίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 μπορούν να ενταλματοποιηθούν και να καταβληθούν από τα λειτουργικά έσοδα των νοσοκομείων και των Δ.Υ.ΠΕ.

Το ζήτημα βέβαια εστιάζεται πλέον στην εξάντληση των λειτουργικών πόρων των Νοσοκομείων, με πολλές Διοικήσεις να αδυνατούν να προμηθευτούν στοιχειώδη αγαθά, ακόμη και για πετρέλαιο για τη λειτουργία θέρμανσης των Νοσοκομείων.

Ygeianet