Οι προτάσεις συγχώνευσης νοσοκομείων της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας

div> 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό  τόπο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Νοσοκομείων  οι προτάσεις της "επιτροπής συγχωνεύσεων" για τα νοσοκομεία της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
 
Για  τα νοσοκομεία της 3ης ΥΠε  ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Για τα νοσοκομεία  της 4ης ΥΠε  ΚΛΙΚ ΕΔΩ