Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγεία και την Πρόνοια

Τις συγκεκριμένες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγεία παρουσίασε ο γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΝ Γ. Μπασκόζος, μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ:

“Στρατηγικός μας στόχος είναι η οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος Υγείας, που θα καλύπτει καθολικά τις ανάγκες του συνόλου του πληθυσμού και της επικράτειας και θα περιλαμβάνει το σύνολο των δημόσιων δομών Υγείας και Πρόνοιας (ΕΣΥ, ΙΚΑ, δομές υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.).

Αυτό σημαίνει επάρκεια υποδομών, σταθερές, μόνιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ενιαίος τρόπος χρηματοδότησης, σχεδιασμού και παροχής υπηρεσιών Υγείας. Οι υποδομές και το προσωπικό των ασφαλιστικών φορέων, δημοτικών ιατρείων κ.λπ. εντάσσονται βαθμιαία στο ενιαίο σχέδιο παροχής υπηρεσιών Υγείας προς όλους τους κατοίκους της χώρας.

Η πολιτική αυτή έχει ορισμένα προαπαιτούμενα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Συγκεκριμένα, απαιτείται:

(α) ουσιαστική αύξηση των διατιθέμενων πόρων,

(β) δημιουργία ενός δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας,

(γ) διάλογος με τους εργαζόμενους,

(δ) εξίσωση προς τα πάνω του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Βασικοί πυλώνες του νέου συστήματος θα είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που πρέπει να χτιστεί από την αρχή, και η αναβαθμισμένη και αναδιοργανωμένη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Είναι αναγκαία η οικοδόμηση ενός οργανωμένου και καθολικού δικτύου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας – πρόνοιας. Ενός συστήματος κοντά στον τόπο κατοικίας, που θα δίνει έμφαση στη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση και διάγνωση και θα είναι προσανατολισμένο κυρίως στην πρόληψη των νοσημάτων και των ασθενειών, παράλληλα με την περίθαλψη και θεραπεία σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Η ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών ΠΦΥ θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και στην προοδευτική μείωση του κόστους νοσηλείας, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη

Σύνταξη υγειονομικού χάρτη της χώρας και πλήρης καταγραφή των υπαρχουσών δομών και αναγκών, με στόχο την αντιμετώπιση της ανισότιμης κατανομής των υγειονομικών μονάδων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

Στελέχωση και αύξηση του αριθμού των κλινών των μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Δημιουργία αποκεντρωμένου περιφερειακού συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, που να διασφαλίζει την πρόσβαση των κατοίκων όλης της χώρας σε υψηλού επιπέδου, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας.

Εξοπλισμός των εργαστηρίων και όλων των νοσοκομείων της χώρας με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα Υγείας όλων όσοι ζουν και εργάζονται στη χώρα.

Οι εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας – Πρόνοιας

Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων των γιατρών, των διαφόρων επαγγελματιών Υγείας και των εργαζομένων των υπεργολάβων από εργαζομένους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων γιατρών που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Κατοχύρωση ενιαίων εργασιακών σχέσεων και διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας του υγειονομικού προσωπικού.

Κατάρτιση νέου μισθολογίου και ουσιαστική αύξηση του βασικού μισθού των επαγγελματιών Υγείας”.