Οικονομική αστυνομία και στην Υγεία

 

Ενεργό ρόλο στον έλεγχο των παρανομιών που καταγράφονται στο χώρο της Υγείας θα αναλάβει ο νέος θεσμός της Οικονομικής Αστυνομίας, η σύσταση της οποίας προβλέπεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Οικονομικής Αστυνομίας, στις αρμοδιότητες του νέου σώματος θα ενταχθούν – εκτός από πλήθος φορολογικών και οικονομικών παραβάσεων – και μια σειρά από υποθέσεις του υγειονομικού χώρου.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Αστυνομία θα ελέγχει τις υπερτιμολογήσεις φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, την παράνομη συνταγογράφηση και έκδοση πλαστών γνωματεύσεων από γιατρούς,  σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου, καθώς και τη μη έκδοση αποδείξεων παροχής ιατρικών ή νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Την Παρασκευή, το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε το πράσινο φως για τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας. Η Οικονομική Αστυνομία θα υπάγεται στον αρχηγό της ΕΛΑΣ.  Τα στελέχη της νέας αυτής υπηρεσίας θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία των αστυνομικών υπηρεσιών, καθώς και άλλων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του εξωτερικού.