Οκτώβριο το Σχέδιο Νόμου

Οκτώβριο το Σχέδιο Νόμου

Μέσα στον Οκτώβριο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα, δήλωσε χθες ο υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπουλος, μετά τη
συνεργασία που είχε με τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τους
υφυπουργούς Γ. Παπαγεωργίου και Γ. Κωνσταντόπουλο. «Ολοκληρώνουμε όλες
τις διαδικασίες για τη μεγάλη τομή, τη βαθιά μεταρρύθμιση στο χώρο των
προμηθειών, που θα οδηγήσει σε εξυγίανση του ευαίσθητου αυτού χώρου και
στην εξοικονόμηση πόρων, στη βελτίωση των υποδομών μας και στην
ανάπτυξη ενός νέου, υπερσύγχρονου δικτύου νέων σχηματισμών σε ολόκληρη
τη χώρα», ανέφερε μεταξύ άλλων μετά τη συνάντηση. Πρόσθεσε ότι
«προωθούμε, με γρήγορους ρυθμούς, όλα τα προγράμματά μας. Δίνουμε
επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση, με έμψυχο δυναμικό, όλων των
δομών Υγείας, με έμφαση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, έτσι ώστε να
τελειώσουμε και με εικόνες δυσλειτουργίας που παρατηρούνται».