Ολίσθημα

p>Με το 134541/9-10-2009 έγγραφό της η Υπουργός Υγείας κ. Ξενογιαννακοπούλου καλεί τα ΔΣ των Νοσοκομείων “να λαμβάνουν αποφάσεις αποκλειστικά και μόνο για να αντιμετωπιστούν αναγκαία και εξαιρετικά επείγοντα καθημερινά θέματα για την απρόσκοπτη λειτουργία τους“.

Έχουμε τη γνώμη ότι πρόκειται για ολίσθημα.

Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στα ΔΣ των Νοσοκομείων, τις οποίες η Υπουργός δεν επιτρέπεται να περιστέλει μ΄ ένα απλό έγγραφό της και μάλιστα υπό τον ασαφή όρο της απρόσκοπτης λειτουργίας. Εαν κρίνει σκόπιμο η κ. Υπουργός μπορεί άμεσα να παύσει με Υπουργική Απόφαση όλα τα ΔΣ και να ορίσει νέα. Δεν επιτρέπεται όμως στο όνομα της κυβερνητικής αλλαγής να περιπέσουμε σε διοικητικό κενό, το οποίο θα αποσαθρώσει την ήδη κλονισμένη επάρκεια των Νοσοκομείων μας.

Δημήτρης Βαρνάβας