Όλο το δράμα του ΕΣΥ σε μία σελίδα από τη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” του Υπουργείου Υγείας

Σε μία και μόνο σελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του Υπουργείου Υγείας απεικονίζεται όλο το δράμα του ΕΣΥ.

Περιλαμβάνει:

τέσσερεις παραιτήσεις γιατρών που υπηρετούσαν στο ΕΣΥ

τρεις αποδοχές παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης και

Μία απόφαση διορισμού Επιμελητή Β΄ στο ΕΣΥ

 

Αυτή είναι η αναλογία στην κινητικότητα του ιατρικού προσωπικού τα τελευταία τέσσερα χρόνια: επτά αποχωρήσεις προς μία πρόσληψη.

Και παρά την κατάρρευση και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ενημερώνεται και ενημερώνεται και τρις ενημερώνεται, περιμένοντας τον Κ. Μητσοτάκη να εξαγγείλει στη ΔΕΘ τις προσλήψεις, αλλά ο Μητσοτάκης δεν πήγε στη ΔΕΘ και εξαγγελίες δεν έγιναν και ντίλι ντιλι ντίλι, ντίλι το καντήλι / που έφεγε και κένταγε η κόρη το μαντήλι..