Ομιλία Αβραμόπουλου στις προγραμματικές δηλώσεις

p>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απΆ όλα θα ήθελα να μου επιτρέψετε να καλωσορίσω και εγώ τους καινούργιους συναδέλφους και να τους ευχηθώ, μαζί με όλους μας, να ζήσουμε μια πραγματική χρήσιμη κοινοβουλευτική περίοδο μέσα σε πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας, κάτι που φέρνει πιο κοντά όλους μας και σε θέματα όπου τα περιθώρια για κομματικές αντιπαραθέσεις είναι πολύ περιορισμένα. Και αναφέρομαι ακριβώς στον τομέα της υγείας.

Η Κυβέρνηση τα χρόνια που πέρασαν έκανε μια πολύ καλή και σε βάθος δουλειά, προετοιμάζοντας το τοπίο για τη μεταρρύθμιση που θα ολοκληρωθεί τα χρόνια που έρχονται. Προηγήθηκε μια περίοδος νοικοκυρέματος, διότι ένα μεγάλο μέρος του ευρύτερου χώρου της υγείας ήταν κατακερματισμένο, άναρχο, αντιπαραγωγικό, αδιαφανές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπόθεση της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και η θεμελίωση του κοινωνικού κράτους που αξίζει πράγματι στους κόπους και τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών είναι υπόθεση πάνω από όλα εθνική. Είναι εθνική, γιατί το σύνολο του πολιτικού κόσμου συμφωνεί στην ανάγκη να ενισχύσουμε την ποιότητα υπηρεσιών του δημόσιου συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Είναι εθνική, γιατί οι μεταρρυθμίσεις που καλούμαστε να υλοποιήσουμε δεν περιορίζονται στα στενά όρια του πολιτικού χρόνου, αλλά αφορούν στις τωρινές και στις επόμενες γενεές.

ΓιΆ αυτό λέω σε κάθε ευκαιρία ότι το έργο για την κοινωνία δεν τελειώνει ποτέ και αξίζει μια αναφορά τιμής σε όλους εκείνους όλων των κυβερνήσεων που πριν από εμένα βρέθηκαν σε αυτήν τη θέση. ¶φησαν όλοι χρήσιμο έργο πίσω τους και κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων πολλές φορές ζήτησα και την εμπειρία και τη γνώση τους.

Είναι εθνική, τέλος, γιατί το διακύβευμα της πολιτικής μας στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα είναι πάνω απΆ όλα η προάσπιση του ανθρώπινου δικαιώματος στη ζωή, του δικαιώματος των πολιτών να ζουν κάτω από συνθήκες αξιοπρέπειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους, ειδικότερα σε δύσκολες και ευαίσθητες στιγμές προσωπικού και οικογενειακού χαρακτήρα.
Στην επαφή του πολίτη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με άλλες μονάδες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το Ι.Κ.Α., κρίνεται η αξιοπιστία της πολιτείας και η αποτελεσματικότητα του κοινωνικού κράτους. Για να οικοδομήσουμε, όμως, για να χτίσουμε αυτό το κοινωνικό κράτος, χρειάζεται να προχωρήσουμε σε βαθιές μεταρρυθμιστικές τομές. Έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε δυναμικά μπροστά.

Οι καιροί δεν μπορούν πλέον να περιμένουν. Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αφορά πρωτίστως τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να αξιοποιήσουμε τις δημόσιες δαπάνες με διαφάνεια, εξορθολογισμό και αποτελεσματικότητα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους Έλληνες πολίτες, αλλά και συνολικά στους κατοίκους αυτής της χώρας με πολιτικές καινοτόμες, σύγχρονες και ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον.

Το νέο κοινωνικό κράτος που επιβάλλουν οι καιροί και που θεμελιώνει το μεταρρυθμιστικό μας έργο στην υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη, πρώτα απΆ όλα εξασφαλίζει την εξοικονόμηση πόρων. Αξιοποιεί το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Εφαρμόζει τη νέα τεχνολογία στη διαχείριση των οργανισμών, αλλά και στον τομέα της προσφοράς των υπηρεσιών. Αποκεντρώνει υπηρεσίες και εξασφαλίζει ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Λειτουργεί σε όλες τις εκφράσεις του με προληπτική λογική και αντίληψη.

Αγαπητοί συνάδελφοι, με τη δεύτερη εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός για μία νέα τετραετία αναγνώρισε ότι παρά τα προβλήματα και τις αντιξοότητες, τα τελευταία τριάμισι χρόνια έγινε σημαντικό έργο και αυτό βέβαια αφορά και στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Όλοι γνωρίζουμε ότι παραλάβαμε –το είπα και πρωτύτερα- ένα άναρχο, κατακερματισμένο και αδιαφανές πλαίσιο λειτουργίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τολμήσαμε τη διοικητική αναδιοργάνωση του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Τολμήσαμε τη δημιουργία ενός νέου συστήματος προμηθειών που οδηγεί στον περιορισμό της σπατάλης, στην ενίσχυση της διαφάνειας, στη δραστική μείωση των αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, στην εξοικονόμηση κατΆ αρχήν 50 εκατομμυρίων ευρώ από τη μείωση της περιφερειακής διοίκησης και την πρόβλεψη για οικονομία κλίμακας που θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως με την ψήφιση του νέου συστήματος για τις προμήθειες.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Διαφυλάξαμε ως κόρη οφθαλμού την εργασιακή ειρήνη στα νοσοκομεία και τους οργανισμούς μας, κάτι που αποτελεί για μας ορόσημο της πρώτης αυτής κυβερνητικής θητείας.

Όμως και εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε δουλειά και παρά τις κατά καιρούς εντάσεις που σημειώθηκαν, οφείλω να ομολογήσω ότι η στάση των κομμάτων της Αντιπολίτευσης ήταν υπεύθυνη, θετική και βοήθησε, όπως επεσήμανα στην αρχή, να κατανοήσουμε και εμείς καλύτερα πώς έχουν τα πράγματα μέσα από την εμπειρία που είχαν αποκομίσει.

Σήμερα, ενώπιον των εκπροσώπων του ελληνικού Κοινοβουλίου, εν ονόματι του Πρωθυπουργού και της Κυβερνήσεώς μας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και εγώ προσωπικά δεσμευόμαστε απέναντι στους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας ότι το Ε.Σ.Υ. θα αλλάξει ύφος, ήθος και εικόνα και θα ευοδωθούν τα οράματα και οι προσδοκίες που μοιραζόμαστε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ολοκλήρωση της πολιτικής του νοικοκυρέματος μας επιτρέπει πλέον να προχωρήσουμε με την ίδια τόλμη και αποφασιστικότητα στη ριζική επανίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρώτη μας προτεραιότητα η δημιουργία ενός δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Βλέπω τον κύριο Γείτονα να δίνει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι πρώτος αυτός το θεμελίωσε. Δυστυχώς, αυτά που δεν έγιναν τότε, κύριε Γείτονα, θα γίνουν τώρα από εμάς και σαν έρθει η ώρα, θα σας έχουμε σύμμαχό μας, διότι πολλά από εκείνα που αφήσατε πίσω ήσαν χρήσιμα για την τελική σύνταξη του κειμένου που πρόκειται να κατατεθεί εδώ.

Το ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που έχουμε επεξεργαστεί και καταρτίσει, θα έρθει για ψήφιση στη Βουλή πριν από τις γιορτές, αφού πρώτα μεσολαβήσει η διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς. Δίνουμε, έτσι, τέλος στην αδικαιολόγητη πίεση που οι νοσοκομειακές μας μονάδες σήμερα αντιμετωπίζουν. Δίνουμε τέλος στις ουρές, ειδικότερα στις εφημερίες και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πολίτη. Δημιουργούμε ένα αποτελεσματικό δίκτυο πρώτων ιατρικών υπηρεσιών στο σπίτι και εξασφαλίζουμε ότι σε κάθε γειτονιά της πατρίδας μας θα υπάρχει ένα σύγχρονο κέντρο υγείας. Η μεταρρύθμιση αυτή ανοίγει μία νέα εποχή για το Ε.Σ.Υ. και είναι η βάση της επανίδρυσης του δημόσιου συστήματος υγείας.
Στο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που σύντομα όπως είπα θα έρθει στη Βουλή, θα αναφέρεται ρητά η πιστοποίηση με ειδικό ISO υπηρεσιών υγείας από έγκριτο φορέα πιστοποίησης.

Πριν από λίγο, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προανήγγειλε την καταψήφιση του νομοσχεδίου, αν δεν προβλέπει πιστοποίηση ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Να συμπεράνουμε, λοιπόν, λογικά ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, αφού η πιστοποίηση αυτή προβλέπεται.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νέο ΕΣΥ, όπως ανέφερα και προηγούμενα, θέτουμε επίσης σε λειτουργία ένα νέο καινοτόμο σύστημα προμηθειών. Το κεντρικό όργανο του συστήματος προμηθειών, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας όπως ονομάζεται, με διαδικασίες που ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πριν από τις εκλογές, συγκροτείται στο αμέσως προσεχές διάστημα και ξεκινάει τις εργασίες της.
Δίνουμε υπόσταση και ουσιαστικό περιεχόμενο στις εξαγγελίες μας για την καταπολέμηση και εξάλειψη των «τρωκτικών» στο χώρο της υγείας, όπως είχε πει τότε ο Αλέκος Παπαδόπουλος, θωρακίζουμε τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών των νοσοκομείων, εξοικονομούμε πόρους, υιοθετούμε επιτέλους διπλογραφικό σύστημα σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, επιβάλλουμε προϋπολογισμούς και ισολογισμούς, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρακτικά.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις σε προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το αντιμετωπίζουμε δραστικά και αποτελεσματικά. Πέρα από τις προσλήψεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί πριν από τις εκλογές και ολοκληρώνονται -δώδεκα χιλιάδες σε ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό κάθε κατηγορίας και κλάδου- προσλαμβάνονται άμεσα δύο χιλιάδες νοσηλευτές. Εκδώσαμε και σχετική ανακοίνωση την Παρασκευή, μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη δρομολογήθηκε και σε συνδυασμό με τους κυλιόμενους πίνακες, καλύπτουμε μέσα σε ένα τετράμηνο τις ανάγκες των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, δίνοντας όμως προτεραιότητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Στο πρώτο εξάμηνο της νέας μας θητείας, θα λειτουργούν χωρίς πρόβλημα όλες οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και τα κέντρα που υπολειτουργούν από χρόνια, όπως η Ειδική Μονάδα Εγκαυμάτων του Θριασίου Νοσοκομείου.
Μέσα στην ερχόμενη τετραετία θα γίνουν δεκαπέντε χιλιάδες προσλήψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ υλοποιούμε άμεσα τη δέσμευσή μας για την καταβολή του επιδόματος των 105 ευρώ στους νοσηλευτές με τον τρόπο και την περιοδικότητα που καταβάλλεται αντίστοιχα στους εκπαιδευτικούς.
Τις ανάγκες μας σε ιατρικό προσωπικό τις καλύπτουμε με την επιτάχυνση των διαδικασιών πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων και την πραγματοποίηση πρόσθετων προσλήψεων.

Πέραν αυτών που σε ετήσια βάση έχουν προγραμματιστεί μέχρι το 2009, έχει αποφασιστεί, πάντα πριν από τις εκλογές και με τη σύμφωνη γνώμη των νοσοκομειακών γιατρών, η πρόσληψη τεσσεράμισι χιλιάδων ακόμη γιατρών για να καλυφθεί το σύστημα εφημεριών στα νοσοκομεία με το νέο ωράριο για ειδικευόμενους και ειδικευμένους, όπως προβλέπει το κοινωνικό, αλλά και το εθνικό μας πλέον δίκαιο για τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Στην πολιτική μας για την υγεία βάζουμε ως απαράβατο όρο το σεβασμό της αξιοπρέπειας και της επιστημοσύνης των γιατρών μας, καθώς και την ανάγκη να εργάζονται κάτω από νέες, σύγχρονες συνθήκες.
Ολοκληρώνουμε, λοιπόν, την έκδοση όλων των προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν στην ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων που έχουν μείνει καθηλωμένες επί μία δεκαπενταετία. Στις άμεσες προθέσεις μας είναι η λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του ιατρικού πληθωρισμού και της ανεργίας στο χώρο της υγείας, μέσω εξεύρεσης μορφών συνεργασίας με τις δομές του Ε.Σ.Υ. και τη σύναψη τοπικών συμφώνων εργασίας.

Στο νέο Ε.Σ.Υ. που δημιουργούμε θεωρούμε απαραίτητη την απόκτηση υπερσύγχρονων δομών υγείας με τον καλύτερο εξοπλισμό. Για το σκοπό αυτό παραδίδουμε σειρά περιφερειακών ιατρείων σε ολόκληρη τη χώρα, σύγχρονων κέντρων υγείας και νοσοκομειακών μονάδων, είτε μέσω της κατασκευής νέων είτε μέσω της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υφισταμένων.
Στην προσπάθειά μας αυτή βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τη νομαρχιακή και την τοπική αυτοδιοίκηση που σε πολλές περιπτώσεις παρέχει τους οικοπεδικούς χώρους για την ανέγερση των μονάδων αυτών.
Πρέπει να τονίσουμε ότι επί των ημερών μας κατορθώσαμε να βάλουμε σε τροχιά ολοκλήρωσης νοσοκομειακές μονάδες, όπως του Αγρινίου, της Κατερίνης και της Κέρκυρας, που η αδράνεια που είχε σημειωθεί στο παρελθόν, δυστυχώς, είχε οδηγήσει τα μεγάλα αυτά έργα σε τέλμα.
Εξάλλου, ολοκληρώνουμε διαγωνισμούς για την κατασκευή νοσοκομείων, όπως του Παιδιατρικού και Ογκολογικού Θεσσαλονίκης, της Πρέβεζας, καθώς και του Κέντρου Αποκατάστασης στο Αιγίνιο της Πιερίας.
Δρομολογούμε την κατασκευή νέου νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής στο χώρο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Παίδων στο Νταού Πεντέλης, το οποίο στις μέρες αυτές, με την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης, παύει να λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή. Και βέβαια, μεγάλες μονάδες, μεγάλα νοσοκομεία που υπολειτουργούσαν λειτουργούν πλέον με επάρκεια και πληρότητα. Φαντάζομαι ότι η πρόβλεψη -πριν από ενάμιση χρόνο περίπου- ότι δεν θα λειτουργούσε το Αττικό Νοσοκομείο τώρα που λειτουργεί είναι μια απάντηση σε εκείνους που είχαν διατυπώσει δυσπιστία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο χάρτη της δημόσιας υγείας, στη συντονισμένη προληπτική πολιτική για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής και, βέβαια, στο πρωτεύον θέμα του περιβάλλοντος.

Καμία νέα ή ανανέωση άδειας δεν θα δοθεί σε μονάδα υγείας, όσο σημαντική και αν είναι, όταν υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος χώρου.
Αλλά και γενικότερα προχωρούμε σε μια σειρά από παρεμβάσεις. Πρώτα απΆ όλα απαγορεύουμε την πώληση προϊόντων καπνού στους ανήλικους και απαγορεύουμε αυστηρότατα το κάπνισμα και την πώληση καπνού σε όλες τις νοσοκομειακές μονάδες. Θα επιβληθούν, βέβαια, αυστηρότατες ποινές για οποιαδήποτε παράβαση.

Ολοκληρώνεται στις μέρες μας ο διαγωνισμός υπό Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για ασφαλές αίμα μέσα από την καθιέρωση του μοριακού ελέγχου στο σύνολο της επικράτειας.

Συγχρόνως, συνεχίζουμε με ταχείς ρυθμούς την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου δράσης για τα ναρκωτικά, καθώς και τη μετεξέλιξη του Ο.Κ.Α.Ν.Α. σε ένα σύγχρονο κέντρο απεξάρτησης.

Συνεχίζεται η αναβάθμιση του Ε.Κ.Α.Β. με νέες προσλήψεις γιατρών και διασωστών και με την απόκτηση διακοσίων νέων ασθενοφόρων, είκοσι κινητών μονάδων και εναέριων μονάδων μεταφοράς.

Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα, ενισχύοντας τις εργαστηριακές μας μονάδες, με έμφαση στη γονιδιακή θεραπεία. Ενισχύουμε τις μεταμοσχεύσεις και δημιουργούμε τη δημιουργία Διεθνούς Μεταμοσχευτικού Κέντρου, με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Με νομοθετικές μας πρωτοβουλίες θα δώσουμε ώθηση στη μεταναστευτική πολιτική της παροχής υπηρεσιών υγείας μέσα από την τηλεϊατρική και τον ιατρικό τουρισμό, ενώ θα ρυθμίσουμε ιδιαιτέρως άλλες ευρύτατα διαδεδομένες μορφές παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως οι μονάδες βραχείας νοσηλείας.
Αλλά και στον τομέα της πρόνοιας προωθήσαμε και θέτουμε άμεσα σε εφαρμογή το Εθνικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης για την ανάπτυξη νέων πολιτικών κοινωνικής ένταξης και φροντίδας και την καταπολέμηση της φτώχειας. Προωθούμε την κάρτα αναπηρίας, καθώς και τον κοινωνικό εθελοντισμό, αξιοποιώντας τη διάθεση προσφοράς της κοινωνίας των πολιτών και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον αγώνα που καθημερινά καταβάλουμε για να δημιουργήσουμε το κοινωνικό κράτος αντάξιο των τωρινών και των επόμενων γενεών, δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν κόμματα, δεν χωρούν μικροκομματικές προσεγγίσεις. Το έργο γίνεται συνολικά για τους πολίτες της χώρας αλλά και για τους κατοίκους όπως είπα πρωτύτερα -θυμίζουμε ότι ο πληθυσμός της χώρας τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί- και προχωρώντας παράλληλα στο γενικότερα νοικοκύρεμα του χώρου της μετανάστευσης, εμείς αποδεικνύοντας στην πράξη ότι έχουμε χτίσει μια ανθρώπινη κοινωνία, προσφέρουμε τις υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται. Αυτό είναι και ένα γενικότερο μήνυμα για το ποιο είναι το επίπεδο του κοινωνικού πολιτισμού στη χώρα μας.

Από αυτό το Βήμα και με αίσθηση πραγματικά ευθύνης θα ήθελα σήμερα να απευθύνω, όπως και πριν από καιρό έκανα, πρόσκληση προς όλες τις πολιτικές παρατάξεις να συνδράμουν με τον καλύτερο και τον πιο δημιουργικό τους εαυτό, στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της υγείας, την πρόνοιας και της κοινωνικής αλληλεγγύης για να χτίσουμε μαζί ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος αλληλεγγύης, αντάξιο του κοινωνικού πολιτισμού που αξίζει στους Έλληνες.

Σας ευχαριστώ..